Aktualności
Sprawy nauki
22 Lutego
Opublikowano: 2017-02-22

Drugie konkursy w programach HOMING i POWROTY rozstrzygnięte

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła drugie konkursy w programach HOMING i POWROTY. Finansowanie w łącznej wysokości 7,6 mln zł otrzyma dziesięcioro młodych doktorów, którzy będą realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach programu HOMING, skierowanego do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy, karierę w naszym kraju będzie rozwijało ośmioro młodych doktorów. Otrzymają oni łącznie 6,1 mln zł na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich. Natomiast drugi konkurs w programie POWROTY umożliwi dwojgu badaczy powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. Na realizację swoich projektów laureaci programu otrzymają łącznie 1,5 mln zł.

Pełna lista grantobiorców HOMING 2/2016

Pełna lista grantobiorców POWROTY 2/2016

Do drugiego konkursu w programie HOMING zgłoszono 36 projektów, natomiast do programu POWROTY – 11 projektów. Laureaci obu programów będą współpracować m.in. z 13 zagranicznymi partnerami naukowymi, 3 polskimi partnerami naukowymi oraz jednym partnerem gospodarczym z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 12 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 16 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Finansowanie projektów zostało przyznane na dwa lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Trzeci konkurs w obu programach rozpoczął się 16 stycznia br. – zbieranie wniosków zakończy się 15 marca br. Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku.

Program HOMING to propozycja dla osób, które chcą przyjechać lub wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Finansowanie może zostać przyznane na dwa lata, bez możliwości przedłużenia. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach.

Z kolei badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą ubiegać się o grant w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach.

W obu programach o dofinansowanie mogą się ubiegać młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Z otrzymanych środków laureaci mogą sfinansować m.in. wynagrodzenia, stypendia, a także prace zlecone (podwykonawstwo), szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz pokryć inne koszty związane z prowadzeniem prac B+R. Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na realizację projektów w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)