Aktualności
Sprawy nauki
07 Marca
Opublikowano: 2018-03-07

Duży wzrost liczby polskich zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym

Liczba zgłoszeń patentowych z Polski złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym wzrosła o 14%. Tempo wzrostu liczby zgłoszeń z Polski jednym z najszybszych w Europie. Głównym motorem działalności patentowej w Polsce były ponownie ośrodki akademickie. Na czele listy polskich podmiotów składających najwięcej zgłoszeń są Synthos i Uniwersytet Jagielloński. W rankingu regionalnym liderem województwo mazowieckie z 32% ogółu zgłoszeń.

Według opublikowanego raportu rocznego Europejskiego Urzędu Patentowego w 2017 r. liczba zgłoszeń patentowych złożonych do EPO przez polskich wynalazców, spółki i instytuty naukowe wzrosła o 14,1%, co plasuje Polskę pod względem tempa wzrostu liczby zgłoszeń w europejskiej czołówce i znacznie powyżej średniej państw UE-28 (2,6%). W ubiegłym roku Polacy złożyli do EPO 469 zgłoszeń patentowych, w porównaniu z 411 w 2016 r. (rys.: Wzrost liczby zgłoszeń patentowych do EPO z Polski). Wzrost ten kontrastuje z gwałtownym spadkiem o -27,4% zanotowanym w 2016 roku.

Liczba patentów przyznanych polskim badaczom i spółkom wzrosła jeszcze bardziej – aż o 20% (w porównaniu z 19,2% w poprzednim roku); polskim wynalazcom przyznano rekordową liczbę 216 europejskich patentów (180 w 2016 r.) (rys.: Wzrost liczby przyznanych (europejskich) patentów dla wnioskodawców z Polski).

Urząd przyznaje patent po sprawdzeniu, czy spełniono wszystkie kryteria prawne z nim związane. Zgłoszenie patentowe to etap poprzedzający samo przyznanie patentu. Obejmuje przedłożenie przez wynalazcę lub firmę dokumentacji do Urzędu w celu weryfikacji.

Liczba wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym w 2017 r. wyniosła niemal 166 000, co stanowiło wzrost o +3,9% w porównaniu z 2016 r. i nowy rekord (rys.: Wzrost liczby zgłoszeń patentowych). Kolejny raz odnotowano zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń z Chin (+16,6%), które wyprzedziły Szwajcarię i po raz pierwszy znalazły się w piątce najbardziej aktywnych państw (Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja, Chiny) (rys.: Zgłoszenia patentowe według krajów).

– Pod względem patentów 2017 r. był pozytywnym rokiem dla Europy – oświadczył Benoît Battistelli, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego. – Rosnące zapotrzebowanie na europejskie patenty potwierdza atrakcyjność Europy jako wiodącego rynku technologii. Również i europejskie spółki zgłaszały więcej patentów niż kiedykolwiek wcześniej, co dowodzi ich innowacyjnej siły i zaufania do naszego urzędu. EPO efektywnie odpowiedział na utrzymujące się zapotrzebowanie, inicjując działania na rzecz podwyższenia skuteczności, które przyczyniły się do zwiększenia produktywności i terminowości. Równocześnie podnieśliśmy jakość naszych produktów i usług. Personelowi EPO należy się pochwała za ponadprzeciętne starania w 2017 r., dzięki którym osiągnęliśmy najlepsze dotychczas wyniki.

Na prowadzeniu sektory technologii medycznych i elementów mechanicznych

Dzięki 43 zgłoszeniom (w porównaniu z 22 w poprzednim roku, co stanowiło niemal dwukrotny wzrost), sektor technologii medycznych utrzymał wiodącą pozycję w Polsce jako branża z największą liczbą europejskich zgłoszeń patentowych, tj. 9% ogólnej liczby polskich zgłoszeń do EPO (w porównaniu z 5% w 2016 r.). Drugie miejsce zajął sektor elementów mechanicznych, który odnotował również największy wzrost spośród wszystkich wiodących technologii – +236,4% (37 zgłoszeń i 8% wszystkich polskich zgłoszeń, w porównaniu odpowiednio z 11 i 3% w 2016 r.). Na trzecim miejscu znalazła się branża transportowa z 36 zgłoszeniami, w porównaniu z 31 w poprzednim roku (+16,1%).

Bezprecedensowa sytuacja: 4 ośrodki badawcze i akademickie w pierwszej siódemce wnioskodawców

Mimo iż Synthos z 12 zgłoszeniami patentowymi zajął pierwsze miejsce w polskim rankingu, polską działalność patentową w 2017 r. ponownie napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe, w odróżnieniu od większości państw europejskich. Aż cztery z siedmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Drugim najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO (7 zgłoszeń) był Uniwersytet Jagielloński, następnie producent samolotów Flaris (6 zgłoszeń), Uniwersytet Gdański (6), Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (6) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (5) (rys.: Najwięksi aplikanci do EPO z Polski – 2017 r).

Najwięcej zgłoszeń patentowych na Mazowszu

W rankingu wojewódzkim prowadzi Mazowsze (32,0% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych, w porównaniu z 30,1% w poprzednim roku i 26,3% dwa lata wcześniej), przed województwem małopolskim (16,2% w porównaniu z 15,9% w poprzednim roku), dolnośląskim (9,6%, spadek z 11,3%), oraz śląskim (9,2%).

Wzrost w Europie

Większość państw europejskich złożyła w 2017 r. więcej zgłoszeń patentowych do EPO niż w poprzednim roku (rys.: 50 krajów z największą liczbą zgłoszeń). Wzrost liczby zgłoszeń odnotowała Francja (+0,5%), Niemcy (+1,9%), Wielka Brytania (+2,4%), Holandia (+2,7%) i Szwecja (+4,9%). W 2017 r. spadła natomiast liczba zgłoszeń patentowych z Portugalii (-5,7%), Belgii (-1,9%) i Finlandii (-0,1%).

Najwięcej zgłoszeń w branży technologii medycznych

Podobnie jak w poprzednim roku, najwięcej zgłoszeń patentowych wpłynęło z branży technologii medycznych (wzrost o +6,2%), jak również z sektora komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych (rys.: Dziedziny z największą liczbą zgłoszeń). Spośród dziesięciu najważniejszych dziedzin największy wzrost odnotowano w sektorze biotechnologii (+14,5%), leków (+8,1%) i aparatury pomiarowej (+6,6%).

Huawei numerem jeden w rankingu spółek EPO

Po raz pierwszy w historii EPO liderem pod względem liczby złożonych zgłoszeń patentowych była spółka z Chin – Huawei. Siemens awansował z szóstego na drugie miejsce; kolejne zajęły LG, Samsung i Qualcomm. W skład głównej dziesiątki weszły cztery spółki europejskie, trzy ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Korei i jedna z Chin (rys.: 10 głównych spółek w 2017 r).

Szczegółowe dane statystyczne oraz raport z działalności za 2017 rok dostępne są w rocznym sprawozdaniu EPO pod adresem www.epo.org/annual-report2017

Wojciech Liczkowski

Dyskusja (0 komentarzy)