Aktualności
18 Stycznia
Źródło: www.pb.edu.pl
Opublikowano: 2019-01-18

Dwa lata Inkubatora Innowacyjności+ w Białymstoku

Sfinansowanie 26 prac przedwdrożeniowych, powołanie 4 spółek, 14 zgłoszeń patentowych oraz 3 udzielone licencje – to bilans projektu Inkubator Innowacyjności+, który przez ostatnie dwa lata realizowały trzy największe podlaskie uczelnie: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku.

W środę, 16 stycznia, odbyło się podsumowanie ich dotychczasowych wspólnych osiągnięć w zakresie wspierania transferu badań i wyników prac naukowych do przemysłu. To od samego początku było głównym zadaniem Inkubatora Innowacyjności+. Od kiedy w  czerwcu 2017 r. projekt trzech uczelni znalazł się na prestiżowej liście 20 laureatów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymał blisko 2,8 mln złotych, prowadzone były działania związane z dofinansowaniem i promowaniem prac naukowców i zespołów naukowych, które dawały pozytywne rokowania wdrożeniowe, wzmacniano także współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, poszukując do realizacji konkretnych projektów partnerów przemysłowych. Co więcej, otoczono naukowców wsparciem w zakresie przygotowania wyników ich badań i prac rozwojowych do potrzeb komercjalizacji, zarządzania portfelem technologii, prowadzeniem prac przedwdrożeniowych. W sumie w projekcie Inkubator Innowacyjności+ sfinansowano 26 prac przedwdrożeniowych: 12 z Politechniki Białostockiej, 5 z Uniwersytetu w Białymstoku oraz 9 z Uniwersytetu Medycznego. Liderem całego przedsięwzięcia był Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

– Inkubator Innowacyjności+ jako narzędzie, pokazał że jest niezbędny w procesie urynkowienia projektów naukowych, komercjalizacji, doprowadzania ich do stanu rynkowego. Udowodniliśmy, przede wszystkim sobie, ale też całemu otoczeniu – stronie biznesowej i naukowej – że to ma sens. Przekonaliśmy naukowców do tego, że dojście do patentu nie oznacza zakończenia ich pracy – za horyzontem jest coś dalej: wdrożenie i wprowadzenie produktu na rynek – przekonywał Tomasz Stypułkowski, prezes zarządu IIiT PB.

Inkubator przyczynił się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Lista prac przedwdrożeniowych sfinansowanych w ramach Inkubatora Innowacyjności+ realizowanych przez pracowników Politechniki Białostockiej i Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej:

 • EILIA for OMCS- EILIA for Optimal Maneuvering in Collision Situations – dr Joanna Karbowska-Chilińska, dr Jolanta Koszelew, dr inż. Krzysztof Ostrowski (Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka). Wysokość dofinansowania: 69 tys. zł netto;
 • Wykorzystanie procesu dehydratacji sublimacyjnej do pozyskiwania liofilizatów na bazie produktów naturalnych celem opracowania i ewentualnego wdrożenia nowych produktów – dr Jolanta Piekut, Andrzej Piekut (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka). Wysokość dofinansowania: 98,5 tys. zł netto;
 • Weryfikacja polowa kompozycji roślinnej do profilaktyki i leczenia zgnilca złośliwego pszczół – dr hab. inż. Sławomir Bakier prof. PB, prof. dr. hab. Valery Isidorov (Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej). Wysokość dofinansowania: 85 tys. zł netto;
 • SkyLevel – Program badawczy wspomagający obsługę procesu gwarancji dróg krajowych i autostrad – dr inż. Robert Grygo, mgr inż. Piotr Kowalczyk (Politechnika Białostocka). Wysokość dofinansowania: 85 tys. zł netto;
 • Anima – kierownik projektu: dr inż. Maciej Kopczyński, zespół projektowy: inż. Mateusz Bajko, inż. Mateusz Markiewicz. Wysokość dofinansowania: 100 tys. zł netto;
 • Pełzak rehabilitacyjny – Ewelina Brzozowska (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej). Wysokość dofinansowania: 18 tys. zł netto;
 • Program rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu biodrowego opracowanie ćwiczeń oraz urządzeń wspomagających – dr. inż. Piotr Borkowski (Politechnika Białostocka), dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda (Politechnika Białostocka), prof. dr hab. n.med. Robert Latosiewicz – Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wysokość dofinansowania: 25,8 tys. zł netto;
 • System monitorowania jakości powietrza w przestrzeni poza budynkami – Mirosław Omieljanowicz (Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki). Wysokość dofinansowania: 100 tys. zł netto;
 • Modelowanie właściwości fizycznych kompozytów polimerowych z wykorzystaniem przyrostowych technologii wytwarzania – mgr inż. Artur Prusinowski, dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. (Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka). Wysokość dofinansowania: 23,5 tys. zł netto;
 • Strażnik wynajmu – Jakub Poskrobko, Michał Powichrowski, Robert Kondracki, dr inż Tomasz Grześ (GoApps Sp. z o.o. / Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej). Wysokość dofinansowania: 100 tys. zł netto;
 • Z Pandą Adą – kodowanie nie na ekranie – Katarzyna Dardzińska, Maciej Dardziński (Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.). Wysokość dofinansowania: 100 tys. zł netto;
 • Prace badawcze dotyczące opracowania: Konstrukcji biurka z mechanicznie regulowaną wysokością blatu roboczego – dr inż. Jarosław Szusta, Dr inż. Łukasz Derpeński (Politechnika Białostocka, Instytut Innowacji i Technologii PB). Wysokość dofinansowania: 62 tys. zł netto.

Na konferencji poinformowano, że według obietnicy złożonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt konsorcjum trzech białostockich uczelni ma szansę być kontynuowany i dofinansowany przez kolejny rok już poza procedurą konkursową.

Źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)