Aktualności
Sprawy nauki
06 Maja
Opublikowano: 2019-05-06

Dwa projekty SUM dofinansowane przez NCBR

Dwa projekty złożone przez Śląski Uniwersytet Medyczny: „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2” oraz „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”, zostały dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursów na „Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I” oraz „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”.

Pierwszy z projektów, dofinansowany kwotą 10,1 mln Zł, ma na celu m.in.: podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu; modyfikację programów kształcenia w zakresie identyfikacji czynników ryzyka zdrowia w środowisku bytowania człowieka, w celu wyposażenia studentów w umiejętności pozwalające na opracowywanie skutecznych programów profilaktyki pierwotnej; utworzenie na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu pracowni komputerowej wyposażonej w niezbędny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie służące analizie danych środowiskowych i zdrowotnych; organizację na Wydziale Lekarskim w Katowicach zajęć o tematyce: Symulator wirtualnej rzeczywistości Ratownictwo medyczne – TRIAGE oraz Symulator wirtualnej rzeczywistości narzędzia chirurgiczne – medycyna do wykorzystania w trakcie zajęć dla studentów; udział kadry dydaktycznej w kursach z zakresu: poszerzenia umiejętności obsługi programów statystycznych, baz danych, specjalistycznego oprogramowania, kursie z języka angielskiego oraz w kursie z autoprezentacji z zakresu informacji i komunikacji.

Drugi projekt „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”, dofinansowany kwotą 5,6 mln zł, zakłada realizację następujących celów: symulację działań realizowanych w miejscu katastrofy związanej z przyjęciem śmigłowca LPR, dostarczenie oraz wykorzystanie narzędzi umożliwiających symulowanie działań realizowanych w pracowni chemicznej, dostarczenie i wykorzystanie narzędzi umożliwiających zapoznanie się ze strukturami anatomicznymi ludzkiego ciała; podniesienie kompetencji studentów pielęgniarstwa studia pierwszego stopnia III roku oraz studentow drugiego stopnia I roku w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem z założonym dostępem naczyniowym. Ponadto projekt przewiduje także wdrożenie elektronicznego portalu pracowniczego usprawniającego pracę działu HR; wprowadzenie w uczelni skutecznych rozwiązań w zakresie bezpiecznego zarządzania dostępem do pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów, pomieszczeń aparaturowych, miejsc przetwarzania danych oraz pomieszczeń, w których znajdują się substancje chemiczne oraz wdrożenie w SUM narzędzi obiektywnej i przeprowadzanej w czasie rzeczywistym oceny odnoszącej się do jakości prowadzonych wykładów oraz obsługi administracyjnej studenta.

JK

(Źródło: Rynek Zdrowia)

Dyskusja (0 komentarzy)