Aktualności
Sprawy nauki
27 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-27

Dwa wydziały UMK zaniepokojone restrukturyzacją uczelni

Pracownicy dwóch wydziałów: Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Nauk o Ziemi wyrazili swoje stanowisko odnośnie planów restrukturyzacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jej efektem ma być redukcja liczby uczelnianych wydziałów.

Przyszłość jednostki budzi głęboki niepokój wśród pracowników Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. W swoim stanowisku, podpisanym również przez dziekana, przypominają o kategorii A, jaką wydział dwukrotnie otrzymał w wyniku parametryzacji, oraz dodają, że w krótkim czasie osiągnęli jeden z najwyższych w Polsce wyników w ramach kryterium osiągnięć naukowych i twórczych, a także praktycznych efektów działalności naukowej.

„Po przeprowadzeniu ewaluacji śródokresowej dysponujemy danymi, które sytuują naszych pracowników w elicie reprezentowanych przez nich dyscyplin w Polsce (…) Konsekwentnie i skokowo wzrasta liczba naszych publikacji w bazie SCOPUS (…) Od lat pozyskujemy i realizujemy projekty finansowane ze środków: NCN, NPRH i innych instytucji (…) Konsekwentnie realizujemy proces umiędzynarodowienia, zarówno na polu nauki, jak i w wymiarze dydaktycznym (liczba studentów Erasmus+ na Wydziale jest najwyższa w skali UMK i wciąż rośnie)” – czytamy w liście.

Jego autorzy podkreślają, że od początku funkcjonowania wydziału prowadzą racjonalną, zdyscyplinowaną politykę finansową, a obecna liczba pracowników jest wynikiem oszczędnościowej polityki władz uniwersytetu, które nie pozwoliły na zwiększenie zatrudnienia, a ponadto doprowadziły do redukcji liczby godzin dydaktycznych. „Czy zatem teraz mamy być ukarani za to, że jest nas mało?” – pytają sygnatariusze.

Odnosząc się do projektu statutu, politolodzy sprzeciwiają się przedkładaniu kryteriów ilościowych nad jakościowe oraz wyrażają dezaprobatę wobec sposobu, w jaki się ich traktuje. „Zaskoczyła nas forma przekazania informacji dotyczących najważniejszych w uniwersytecie spraw oraz wykluczenie nas z procesu decyzyjnego. Jako jednostka o ugruntowanej pozycji mamy prawo oczekiwać, iż nasz głos będzie uwzględniony w procesie tworzenia nowej struktury UMK” – piszą w swoim stanowisku.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę potencjał oraz dotychczasowe osiągnięcia na polu nauki, dydaktyki oraz aktywności społecznej, proponują utworzenie na bazie swojej jednostki Wydziału Nauk Społecznych, który obejmowałby nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie, jak również inne dyscypliny z dziedziny nauk społecznych.

Do nowego statutu UMK ustosunkowali się też pracownicy Wydziału Nauko Ziemi. W swoim piśmie podtrzymali stanowisko wyrażone w uchwale z 19 października ubiegłego roku w sprawie zachowania wydziału w nowej strukturze uczelni, dodając jednocześnie, że nie doczekali się ani odpowiedzi, ani rzeczowej dyskusji.

„Proponowane zapisy w projekcie Statutu UMK (liczebność wydziału co najmniej 70 nauczycieli) jednoznacznie wskazują na zamiar likwidacji mniejszych wydziałów, w tym Wydziału Nauk o Ziemi. Budzi to nasz stanowczy sprzeciw” – czytamy.

W dalszej części listu przypominają, że od momentu powstania wydziału w 2012 roku znacznie zwiększyła się jego pozycja naukowa, pracownicy są rozpoznawani w kraju i na świecie, a w ostatniej ocenie parametrycznej, jako jedyny w UMK, wydział  awansował z kategorii B do A. Podkreślają efektywną współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz racjonalną politykę kadrową i finansową.

„Stworzyliśmy szeroką ofertę dydaktyczną, obecnie kształcimy studentów na pięciu kierunkach studiów, które są wysoko cenione w Polsce. W rankingu Perspektyw uzyskaliśmy 4. miejsce dla kierunku turystyka i rekreacja oraz 7. na geografii. Utworzyliśmy wyjątkowy w Polsce kierunek studiów – geoinformację środowiskową, łączący nauki o środowisku z informatyką. Dla potrzeb regionu kształcimy inżynierów na kierunku gospodarka przestrzenna” – wyliczają.

Autorzy tłumaczą, że istotą badań geograficznych są interakcje, jakie zachodzą między człowiekiem a środowiskiem (dualizm geograficzny), dlatego rozdzielenie nauk geograficznych – wbrew stanowisku geografów – na dwie odrębne dyscypliny: nauk o Ziemi i środowisku (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych) oraz na geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną (dziedzina nauk społecznych), nie znajduje uzasadnienia. „Proponowana przez JM Rektora likwidacja Wydziału Nauk o Ziemi i podzielenie pracowników na dwa wydziały, będzie skutkować stopniową degradacją nauk geograficznych w Toruniu. Pracownicy z dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku mają stworzyć wspólny wydział z biologią i weterynarią, a pracownicy z geografii społeczno-ekonomicznej trafią na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” – czytamy w liście podpisanym przez dziekana i radę wydziału.

MK

Stanowisko Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK

Stanowisko Wydziału Nauk o Ziemi UMK

 

Dyskusja (0 komentarzy)