Aktualności
Sprawy nauki
09 Lutego
Opublikowano: 2018-02-09

Dyplomy dla laureatów konkursu „Forum Akademickiego”

Wiceminister nauki Sebastian Skuza i prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wręczyli 8 lutego dyplomy zwycięzcom XIII Konkursu „Forum Akademickiego” na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.

Nagrodzeni zostali: I nagroda – Katarzyna Pańczyk (Akademia Pomorska w Słupsku), II nagroda – Magdalena Kłodowska (Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie), III nagroda – Dominik Szulc (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie). Wyróżnienia: Edyta Charzyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Olga Kielak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Aksel Kobiałka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz Tomasz Skawiński (Uniwersytet Wrocławski).

Gratulując nagrodzonym popularyzatorom nauki, min. Skuza wyraził nadzieję, że znajdą się oni wśród laureatów ministerialnego konkursu o stypendia dla wybitnych młodych badaczy.

Prace laureatów i wielu uczestników konkursu pokazują, że istotną cechą badań naukowych stała się interdyscyplinarność, poszukiwania na pograniczach dyscyplin i dziedzin wiedzy, wspólne stawianie podstawowych pytań, stosowanie wspólnie wypracowanych metod – powiedziała przewodnicząca jury, red. Magdalena Bajer.

„Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”. Słowa Einsteina przypomniał w swoim wystąpieniu prof. Marciniak.

Dyr. Anna Trzeszkowska z firmy Emapa pogratulowała laureatom w imieniu fundatorów nagród i partnerów konkursu, którymi były: Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft Polska, Emapa, Kingston Technology, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Honorowym patronem konkursu jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 985/P-DUN/2016.

(fig)

Dyskusja (0 komentarzy)