Aktualności
Sprawy nauki
29 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-29

Dyrektor NCN jednym z gości debaty na temat zmian w polskiej nauce

Prof. Krzysztof Jóźwiak, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, będzie jednym z gości debaty online wieńczącej akcję „Nauka do naprawy”. Do dyskusji na temat proponowanych przez środowisko systemowych zmian dojdzie w czwartek 15 lutego o godzinie 17:00. 

Wspólna akcja Polskiej Akademii Nauk i „Forum Akademickiego” została zainicjowana w połowie grudnia ubiegłego roku. Chodziło nam o to, by przy okazji zmiany kierownictwa resortu nauki środowisko wskazało te elementy systemu, które funkcjonują źle i wymagają korekty. Postanowiliśmy zebrać te pomysły w jednym miejscu, ale też zrobić krok dalej – podpowiedzieć taki sposób ich wprowadzenia, który z punktu widzenia samych naukowców nie przyniesie jeszcze więcej szkód.

W ciągu miesiąca otrzymaliśmy blisko 750 propozycji, w przeważającej większości dotyczących finansowania nauki oraz ewaluacji. Nadesłane pomysły są teraz przedmiotem analiz zaproszonych przez nas ekspertów. To badacze i badaczki reprezentujący różne obszary nauki i pracujący w kilku ośrodkach akademickich. Pomogą nam przygotować katalog zmian niezbędnych w systemie nauki. Końcowy raport przedstawimy nowemu kierownictwu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opublikujemy go też na naszej stronie internetowej.

Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, wybrane propozycje omówimy także podczas debaty wieńczącej całą akcję. Ponieważ w zgłoszeniach nie brakowało sugestii co do zmian w systemie grantowym, grono uczestników dyskusji otwiera prof. Krzysztof Jóźwiak, od trzech miesięcy sprawujący funkcję dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Będzie okazja zapytać go m.in. o to, czy – jak wynika z ankiet – nie należałoby zwiększyć w ofercie agencji liczby konkursów otwartych dla wszystkich badaczy oraz czy jest szansa na zmianę uwzględniającą w regulaminach rewaloryzację wynagrodzeń w już prowadzonych konkursach. Padnie też zapewne przewijająca się w kilku kwestionariuszach propozycja stworzenia specjalnego programu, w ramach którego NCN (dzięki dodatkowym środkom z MNiSW) mogłoby finansować projekty pozytywnie ocenione przez ERC, ale niezakwalifikowane do realizacji na poziomie europejskim.

Dyrektor najważniejszej agencji przyznającej granty w badaniach podstawowych jest jednym z czworga gości  zaproszonych przez nas do debaty, która odbędzie się w czwartek 15 lutego o godzinie 17:00. Nazwiska kolejnych uczestników oraz szczegóły spotkania, które zaplanowaliśmy w formule online, ujawnimy już niebawem.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)