Aktualności
Sprawy nauki
27 Listopada
Źródło: www.ncn.gov.pl
Opublikowano: 2019-11-27

Dyrektor NCN ponownie członkiem Rady Zarządzającej Science Europe

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Zbigniew Błocki, został po raz trzeci wybrany do Rady Zarządzającej Science Europe.

Science Europe to międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad pół setki organizacji i instytucji prowadzących lub finansujących działalność badawczą z 27 krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Organizacja została założona w 2011 roku, a Narodowe Centrum Nauki zostało do niej przyjęte w maju 2012 r.

Celem Science Europe jest wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej przez zacieśnienie współpracy między instytucjami członkowskimi. Jednym z priorytetów SE jest reprezentowanie potrzeb środowiska naukowego w Europie oraz zwiększenie wpływu naukowców na kształtowanie ogólnoeuropejskich strategii związanych z badaniami naukowymi. Organizacja dąży również do pogłębiania współpracy z instytucjami wspierającymi naukę zlokalizowanymi poza Europą i poszukiwania rozwiązań, dzięki którym finansowane ze środków publicznych badania naukowe przyczynią się do rozwoju gospodarki oraz przyniosą pożytek społeczeństwu.

Rada Zarządzająca Science Europe wyznacza i monitoruje kierunek działań organizacji. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję. Jako pierwszy Polskę reprezentował w tym gremium prof. Andrzej Jajszczyk, były dyrektor NCN. Po nim członkostwo objął prof. Zbigniew Błocki, który był wybierany do Rady Zarządzającej w 2015, 2017 i po raz trzeci – 27 listopada 2019 roku.

Prof. Zbigniew Błocki od 2015 roku pełni funkcję dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Jest pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1999 r. w ramach stypendium Fulbrighta (senior grant) przebywał na Indiana University w Bloomington i University of Michigan w Ann Arbor. Rok 2001 spędził w Instytucie Maxa Plancka w Bonn, a w 2002 roku przebywał 3 miesiące w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku. W latach 2006 i 2013 był profesorem wizytującym na Indiana University.

W latach 2010–2015 zasiadał w Radzie NCN, a w latach 2010–2013 w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W przeszłości był członkiem Rady Naukowej Centrum Banacha, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Komitetu Matematyki PAN, a także Komisji Etycznej Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 2011–2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ.

Jest laureatem Nagrody im. Zaremby Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2007) oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008). W 2014 roku otrzymał Laur Jagielloński.

Źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)