Aktualności
Sprawy nauki
19 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-19

Dyrektorzy instytutów i naukowcy piszą list do prezesa PAN

Już ponad stu naukowców – w tym dyrektorzy blisko trzydziestu instytutów – podpisało się pod listem otwartym do prezesa Polskiej Akademii Nauk. Ich zdaniem zaprezentowany pod koniec marca projekt ustawy o PAN w obecnej formie nie powinien być dalej procedowany.

Powołany przez prof. Marka Konarzewskiego specjalny zespół przygotował projekt ustawy o PAN, na który składa się 130 artykułów. W jego tworzeniu – jak zaznaczył prezes Akademii w specjalnym liście podsumowującym pracę zespołu – współuczestniczyli członkowie krajowi PAN oraz dyrektorzy instytutów naukowych PAN, którzy otrzymali dostęp do uruchomionego w ramach konsultacji systemu informatycznego, pozwalającego na wprowadzanie korekt i zmian poszczególnych artykułów. Zgłoszono 787 uwag, z których po wstępnej ocenie poddano szczegółowej analizie 271 najistotniejszych, a 148 z nich uwzględniono w ostatecznym tekście projektu.

Jego kształt nie u wszystkich członków PAN spotkał się z akceptacją. W liście otwartym do prezesa Akademii naukowcy, wśród których są dyrektorzy i wicedyrektorzy części instytutów, piszą, że wejście w życie tego projektu oznaczałoby znaczne ograniczenie autonomii badawczej, finansowej i prawnej jednostek naukowych PAN.

Projekt ten odwraca demokratyczne kierunki przemian dokonanych po roku 1990, dzięki którym instytuty usamodzielniły się, odnalazły swoje miejsce w systemie nauki w Polsce i rozwinęły badania na wysokim poziomie z korzyścią dla społeczeństwa i polskiej nauki – podkreślają sygnatariusze.

Ich zdaniem, zaproponowane zapisy niosą ze sobą „zagrożenie przejęcia kontroli nad majątkiem państwowym, którym dysponują instytuty, a w którego kształtowaniu często same uczestniczyły poprzez budowę, dzięki pozyskanym przez siebie środkom finansowym, zaplecza badawczego w postaci laboratoriów, centrów, archiwów i bibliotek”.

W dalszej części zwrócono uwagę, że w przeprowadzonych poprzez system internetowy konsultacjach nie mogły wziąć wszystkie zainteresowane osoby, a zgłoszone uwagi jedynie w ograniczonej liczbie zostały przekazane do zespołu pracującego nad projektem. Wśród nierozpatrzonych miały się znaleźć m.in. propozycje, które – w ocenie autorów listu – broniły interesu instytutów i polskiej nauki.

W związku z powyższym nie możemy uznać, że przedłożony projekt został z nami skonsultowany. Uważamy, że w obecnej formie nie powinien on być procedowany w Ministerstwie Edukacji i Nauki i
parlamencie, lecz poddany dalszym, realnym konsultacjom – czytamy w konkluzji.

Projekt ustawy przygotowany w PAN nie jest jedynym, który przekazano ministrowi edukacji i nauki. Równolegle trwały bowiem prace powołanego przez Przemysława Czarnka Zespołu doradczego do spraw opracowania projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

MK

List otwarty do prezesa PAN

Dyskusja (0 komentarzy)