Aktualności
Sprawy nauki
17 Maja
Opublikowano: 2021-05-17

Dyrektorzy instytutów PAN o reformie Akademii

Popieramy działania związane z zachowaniem integralności i wzmocnieniem roli PAN. Jednocześnie wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich zamiarów i planów wydzielenia instytutów z PAN – napisali we wspólnym stanowisku dyrektorzy tych jednostek. 

W ostatnim numerze „Forum Akademickiego”, pytany o reformę Polskiej Akademii Nauk, prof. Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki i pełnomocnik rządu ds. reformy nauki, tłumaczył, że w tej chwili na stole leży kilka propozycji. Wśród nich m.in. projekt Komitetu Polityki Naukowej, dwa projekty samej PAN, projekt Porozumienia Instytutów PAN czy wreszcie pomysł sygnowany przez prof. Macieja Żylicza. Dodał, że w końcu marca, na posiedzeniu zespołu prof. Waldemara Parucha, prezes PAN – prof. Jerzy Duszyński przedstawił swój pomysł na reformę Akademii. Ma do niej dojść „za jakiś czas”.

Nie zrobimy niczego bez udziału samej Akademii i jej obecnych władz, ale także bez przedstawicieli instytutów oraz strony społecznej, czyli przedstawicieli środowiska akademickiego. Jedni stawiają bowiem na wzmocnienie roli zarządu PAN, inni na samodzielność instytutów – mówił wiceminister edukacji i nauki w wywiadzie dla FA.

W piątek, 14 maja, swoje stanowisko wobec planowanej reformy wyrazili dyrektorzy „panowskich” instytutów. Popierają w nim działania związane z zachowaniem integralności i wzmocnieniem roli PAN, ale jednocześnie sprzeciwiają się wszelkim zamiarom wydzielenia podległych im jednostek ze struktury Akademii. Przywołują zagraniczne rankingi, według których instytuty PAN wraz z całą Akademią należą do najwyżej ocenianych wśród polskich instytucji naukowych.

Reforma PAN powinna umocnić rolę, znaczenie i reprezentację instytutów w strukturze PAN, przy zachowaniu ich samodzielności i autonomii. Będzie to gwarantowało dalszy ich dynamiczny rozwój i znaczenie międzynarodowe – zapewniają dyrektorzy, upoważniając przy tym władze PAN do przedstawienia środowiskowego projektu reformy tej instytucji.

Przyjęte online stanowisko poparły 62 osoby przy dwóch wstrzymujących się. Nikt nie głosował przeciw.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)