Aktualności
Opublikowano: 2017-12-05

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych doceniona

Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. dr. Macieja Lisa uhonorowany został dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej.

Wyróżnienie, ustanowione w uznaniu pamięci pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, przyznawane jest osobom skutecznie działającym na rzecz obrony praw i interesów osób niepełnosprawnych. Tegoroczny laureat w znaczący sposób przyczynił się do poprawy funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, tworząc dla nich przyjazne i ergonomiczne rozwiązania architektoniczne. Prof. Wysocki jest autorem Standardów Dostępności przestrzeni publicznych zarejestrowanych jako innowacyjne rozwiązania w rejestrze Rzeczników Patentowych PG, których założenia są systematycznie realizowane w różnych polskich miastach. Z jego inicjatywy powstało także na Politechnice Gdańskiej Centrum Projektowania Uniwersalnego, będące pierwszym w naszym kraju centrum badawczo-rozwojowym wdrażającym koncepcje projektowania uniwersalnego w zakresie kształtowania środowiska fizycznego, a także produktów i usług. Rzeczona koncepcja zakłada aranżowanie takich rozwiązań, które służyć będą wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich możliwości fizycznych i sensorycznych.

Prof. Wysocki powołany został ponadto przez samorząd miasta Gdyni na pierwsze w Polsce stanowisko access oficera, jest także członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju.

az

(źródło: pg.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)