Aktualności
Sprawy nauki
12 Grudnia
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2019-12-12

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM we władzach ESREA

Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, została wybrana do Zarządu Głównego ESREA na kadencję 2020–2022. Znalazła się tam z 11 innymi naukowcami reprezentującymi uniwersytety w Szwecji, Anglii, Irlandii, Portugalii, Niemczech, Czechach, Serbii, Finlandii, we Włoszech i na Cyprze.

ESREA to uznane międzynarodowe towarzystwo naukowe zrzeszające badaczy edukacji dorosłych. Jego celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy i profesjonalnego rozwoju naukowców poprzez inicjowanie działań w sieciach badawczych i wymianę doświadczeń oraz najnowszych wyników badań, a także opieka nad rozwojem doktorantów, dla których organizowane są letnie i zimowe szkoły, oraz przyznawane są stypendia na udział w seminariach i konferencjach towarzystwa. Wydział Nauk Społecznych UWM jest instytucjonalnym członkiem towarzystwa, co uprawnia wszystkich jego pracowników do korzystania z licznych przywilejów, m.in. niższych opłat konferencyjnych czy programów stypendialnych dla doktorantów.

Zarząd Główny wybierany jest przez wszystkich członków towarzystwa w głosowaniu internetowym na trzyletnią kadencję. W jego skład wchodzi zawsze dwanaście osób. W kadencji 2020–2022, oprócz dziekan WNS UWM, zasiądą uczeni z uniwersytetów: w Szwecji, Anglii, Irlandii, Portugalii, Niemczech, Czechach, Serbii, Finlandii, we Włoszech i na Cyprze.

To nie pierwsze doświadczenia prof. Joanny Ostrouch-Kamińskiej w międzynarodowych władzach towarzystw – od roku, z nominacji Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, reprezentuje polskich pedagogów w Radzie Głównej World Education Research Association (WERA). Natomiast w ESREA od 2007 roku przewodniczy sieci zajmującej się problematyką analizy różnicowania procesów edukacyjnych ze względu na płeć (od roku wraz z prof. Cristiną Vieira z University of Coimbra). W ESREA współredagowała pięć książek wydanych m.in. przez Waxmann (2019), Brill (2015), Peter Lang (2008).

„Członkostwo w takich towarzystwach, jak ESREA daje możliwość poznania innych badaczy i dzielenia się z nimi doświadczeniem płynącym z różnych obszarów wiedzy, z różnych kultur i historii. To bezcenna platforma współistnienia i wspierania naukowców w budowaniu ich potencjału i siły do mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata nauki. Przede wszystkim zaś daje poczucie bycia we wspólnocie ludzi zaangażowanych, różnorodnych, otwartych i pełnych chęci do współpracy dla dobra innych” – czytamy w prezentacji wyborczej prof. Ostrouch-Kamińskiej.

ESREA powstało w 1991 r. i zrzesza członków z większości europejskich krajów, współpracujących ze sobą w 12 sieciach badawczych. Towarzystwo wydaje własne czasopismo: The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA). Organizuje co trzy lata duży kongres badaczy edukacji dorosłych, a także kilka mniejszych konferencji rocznie, poświęconych problematyce eksplorowanej w sieci ESREA.

źródło: UWM

 

Dyskusja (0 komentarzy)