Aktualności
Sprawy nauki
21 Września
Opublikowano: 2017-09-21

Dzień Informacyjny Programu COST

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programu Horyzont 2020 w Łodzi, zapraszają na Dzień Informacyjny Programu COST.

COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej) to program finansowany przez UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.

Program COST jest finansowany w ramach budżetu Horyzont 2020. Wnioski składane o dofinansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 często są wynikiem realizowanych akcji COST. Udział w akcjach COST może być świetną okazją do znalezienia partnerów. Program COST uzupełnia działania programów ramowych UE, tworząc pomost pomiędzy środowiskami naukowymi z różnych krajów, zwiększa również mobilność badaczy w całej Europie i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną: COST Framework: Co to jest i jak to działa?; COST Actions: Jak się zaangażować?; COST Open Call: Jak przygotować udany projekt COST Action?; efekty udziału w działaniach COST; krajowy udział w działaniach COST.

Odbędą się również warsztaty, które zostaną poprowadzone przez polskich naukowców, realizujących projekty w ramach Programu COST.

Więcej informacji na stronach: http://www.cost.eu, http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-mie

Rejestracja: formularz on-line pod adresem www.centrumnauki.uni.lodz.pl

Program wydarzenia: http://centrumnauki.uni.lodz.pl/wp-content/uploads…

Honorata Ogieniewska

Dyskusja (0 komentarzy)