Aktualności
Sprawy nauki
27 Marca
Opublikowano: 2017-03-27

Efektywniejsze wydobycie węgla

13 marca w Katowicach Główny Instytut Górnictwa oraz Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały list intencyjny dotyczący wspólnego programu badawczego dotyczącego rozwoju nowoczesnych technologii eksploatacji węgla oraz rewitalizacji terenów pogórniczych.

Głównym celem tego programu jest utrzymanie konkurencyjności i bezpieczeństwa polskiego sektora paliwowo-energetycznego poprzez transfer najlepszej wiedzy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii. Współpraca pomiędzy JSW a GIG umożliwi realizację wspólnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrażania nowych technologii zwiększających efektywność i bezpieczeństwo robót górniczych, wdrażania skutecznych metod i technologii wspomagających procesy rekultywacji terenów pogórniczych oraz unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. Prace badawcze obejmą również zagadnienia identyfikacji i waloryzacji zdegradowanych terenów pogórniczych oraz opracowywanie planów przywracania ich do obiegu gospodarczego oraz ograniczanie negatywnego wpływu prowadzonej działalności wydobywczej na środowisko.

Z punktu widzenia JSW istotnym elementem tego programu jest zwiększenie efektywnej produkcji węgla koksowego, tak aby spółka mogła realizować swoją strategię, której celem jest budowa silnej pozycji lidera na rynku europejskim, odpornego na wahanie koniunkturalne.

Głównymi kierunkami programu badawczego ma być opracowanie i wdrożenie systemów eksploatacji węgla z wykorzystaniem obudowy kotwowej i kombajnów typu continuos miner, a także rozwój technologii drążenia wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem obudowy kotwowej oraz eksploatacji węgla z pokładów o stromym nachyleniu. Efektem programu ma być także opracowanie wieloletniego programu rewitalizacji terenów po zakończonej działalności KWK Krupiński.

 – Podpisany dokument otwiera drogę do dalszych prac, mających na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań zwiększających innowacyjność oraz produktywność w JSW. Główny Instytut Górnictwa posiada ogromny potencjał intelektualno-naukowy i chce dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem – mówi prof. dr hab. Stanisław Prusek, naczelny dyrektor GIG.

Współpraca między Głównym Instytutem Górniczym a Jastrzębską Spółka Węglową to kolejny etap działań zainicjowanych przez Ministerstwo Energii.

Do maja Jastrzębska Spółka Węglowa i Główny Instytut Górnictwa przygotują cele i harmonogram działań dotyczących współpracy.

Jk

(źródło: GIG)

Dyskusja (0 komentarzy)