Aktualności
Sprawy nauki
28 Sierpnia
Źródło: ctsnet.org
Opublikowano: 2019-08-28

EKG z powierzchni bijącego serca

Podczas operacji wszczepiania bajpasów przydatny byłby kardiochirurgom aparat, który pozwalałby rejestrować sygnał EKG bezpośrednio z powierzchni bijącego serca. Taki właśnie unikatowy aparat o nazwie Heart Sense zaprojektowali polscy specjaliści.

Głównym twórcą urządzenia jest dr Grzegorz Suwalski (na fot.), specjalista kardiochirurgii Kliniki Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej. Wszczepienie bajpasów jest najczęściej wykonywaną kardiochirurgiczną operacją na świecie. Dr Suwalski uważa, że operacje na bijącym sercu to mniej inwazyjne podejście, zmniejszające ilość powikłań pooperacyjnych.

– Dane rynkowe pokazują, że w ciągu kilku lat może ono być podejściem dominującym. Musimy jednak poprawić kilka elementów tej procedury i to właśnie planujemy wykonać. Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego w skali światowej urządzenia do rejestracji sygnału elektrokardiograficznego (EKG) bezpośrednio z powierzchni bijącego serca. Urządzenie to będzie wykorzystywane podczas operacji pomostowania tętnic wieńcowych przeprowadzanej techniką bez zastosowania krążenia pozaustrojowego, czyli na bijącym sercu mówi dr Suwalski. – Na krytycznym etapie operacji zespół lekarzy czasowo pozbawiony jest dziś kluczowego narzędzia monitorującego pracę serca, jakim jest zapis EKG – tłumaczy dr Suwalski. – Najważniejszym elementem tego urządzenia jest elektroda, która będzie miała formę „płatka” posiadającego zdolność łączenia się z powierzchnią serca. Wytwarzana będzie w technologii umożliwiającej produkcję tanich elementów jednorazowego użytku.

Powstał startup, który ma doprowadzić do wyprodukowania i skomercjalizowania tego produktu.

JK

(Źródło: PAP-Nauka w Polsce)

Dyskusja (0 komentarzy)