Aktualności
Sprawy nauki
06 Lipca
Opublikowano: 2018-07-06

Ekologia pod stopą

Podeszwy do butów, do produkcji których używa się odpadów poliuretanowych, mają szanse odmienić rynek obuwniczy. Wszystko dzięki wynalazkowi opracowanemu w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przez prof. dr. hab. inż. Janusza Dattę i prof. dr. hab. inż. Józefa Haponiuka.

Objęty patentem wynalazek powstały w ramach projektu „Sposób otrzymywania glikolizatów z odpadów poliuretanowych”, przyczynić się ma do skutecznej redukcji odpadów powstających ze ścinków poprodukcyjnych i różnych innych zużytych wyrobów. Ograniczenie ilości tego rodzaju śmieci wpłynie z pewnością korzystanie na całe środowisko, pozwoli także zmniejszyć powierzchnię wysypisk, gdzie zwykle trafiają wszelkie pozostałości. Wymierne korzyści ekonomiczne wynikające z praktycznego zastosowania tzw. eco-podeszwy skłoniły firmę MSU SA z Grudziądza do zainwestowania we współpracę z gdańskimi naukowcami. Efektem kooperacji było złożenie przez spółkę wniosku „Eco-podeszwa – prace badawcze nad innowacyjnym produktem obuwniczym opartym o unikatową technologię recyklingu odpadów poliuretanowych PUR” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Uzyskane dzięki temu dofinansowanie otworzyło drogę do podjęcia konkretnych działań badawczo-rozwojowych, których ostatecznym celem jest wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania do masowej produkcji.

Skutecznie przeprowadzony przez Katedrę Technologii Polimerów proces komercjalizacji, w którym wsparcia formalno-prawnego udzieliło Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, pozwolił ponadto na zawarcie umowy licencyjnej PG z MSU SA. Na mocy jej zapisów spółka otrzymała tytuł uprawniający do korzystania z powstałego wynalazku.

W długofalowej perspektywie rozwój technologii, dzięki którym można będzie przetwarzać odpady poliuretanowe na dużą skalę, wydaje się idealnym rozwiązaniem dla całego ekosystemu.

az

(źródło: pg.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)