Aktualności
Sprawy nauki
02 Listopada
Fot. Gabriela Kościuk
Opublikowano: 2021-11-02

Enea Ciepło współpracuje z Politechniką Białostocką

Innowacyjne rozwiązania służące zwiększeniu efektywności energetycznej produkcji, dystrybucji oraz wykorzystania energii elektrycznej i ciepła powstaną w ramach współpracy, jaką zawarły Politechnika Białostocka i Enea Ciepło sp. z o.o. Studenci będą mieli szansę na praktyki i staże.

Porozumienie o współpracy otwiera drogę do intensyfikacji wspólnych działań w obszarze badawczo-rozwojowym i edukacyjnym, których celem jest praktyczne wykorzystanie wiedzy, a także stworzenie innowacyjnych rozwiązań służących zwiększeniu efektywności energetycznej produkcji, dystrybucji oraz wykorzystania energii elektrycznej i ciepła w systemach Enea Ciepło sp. z o.o. To również szansa na staże i praktyki dla studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych Politechniki Białostockiej.

To ważne, że Enea Ciepło docenia innowacyjność naszych naukowców i chce korzystać z eksperckiego wsparcia uczelni. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest obecna właściwie we wszystkich sferach działania uczelni. Kształcenie inżynierów winno się odbywać przy aktywnym udziale pracodawców. W naszych działaniach naukowych skupiamy się na konsekwentnym rozwijaniu obszarów badawczych w relacji z gospodarką. Jestem przekonana, że Enea Ciepło będzie partnerem uczelni we wszystkich jej misjach – zapewnia dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Enea Ciepło podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na prace badawczo-rozwojowe dotyczące możliwości wykorzystania zielonego wodoru w ciepłownictwie.  W przyszłości spółka chce też zająć się produkcją chłodu.

Dostarczamy ciepło do 75 proc. miasta, dostarczamy parę, oprócz tego jesteśmy też dużym producentem energii, w większości zielonej. Możemy współpracować z kilkoma wydziałami Politechniki Białostockiej. Nowy Zielony Ład wymusza na nas zmianę technologii, poszukiwanie nowych źródeł energii.  Tylko współpraca ze sferą nauki pozwoli nam takie źródła znaleźć i nadal funkcjonować, ogrzewać miasto, produkować prąd i służyć naszym mieszkańcom. Cieszę się, że Politechnika planuje nowy kierunek – energetyka cieplna. Myślę, że pól współpracy jest bardzo dużo – przekonuje Cezary Ołdakowski, prezes Zarządu Enea Ciepło sp. z o.o.

Politechnika Białostocka od lat aktywnie wspiera liczne przedsiębiorstwa w regionie. Instytut Innowacji i Technologii – spółka celowa PB – uzyskał niedawno status Centrum Badawczo-Rozwojowego. To partner biznesowy, a zarazem rodzaj laboratorium dla tych firm, które potrzebują u siebie prowadzić proces badawczy, a nie mają do tego swoich własnych zasobów. We współpracy z przedsiębiorcami prowadzi również studia dualne. Porozumienie ze spółką Enea Ciepło otwiera kolejne możliwości rozwoju – zarówno dla studentów, jak i kadry naukowej uczelni.

Ze strony Politechniki współpracować będą przedstawiciele Katedry Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, którzy reprezentują dyscyplinę inżynieria środowiska, ale będziemy zapraszać do współpracy niewątpliwie ekspertów z Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego – podkreśla dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej. – Planujemy współpracę dydaktyczną – staże dla studentów. Kładziemy bardzo duży nacisk, aby rozwijać kompetencje, które są przydatne na rynku pracy. Tylko we współpracy z przedsiębiorstwami, ucząc się tego, co realnie jest potrzebne,  jest to możliwe. Planujemy wspólne prace dyplomowe odpowiadające na potrzeby dzisiejszego świata i doktoraty wdrożeniowe, które przyczynią się do rozwoju naukowego kadry – dodaje.

Enea Ciepło wchodzi w skład Grupy Enea – jednego z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialnego za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Białostocka spółka jest centrum kompetencyjnym w dziedzinie ciepłownictwa i w Grupie Enea zajmuje się projektami związanymi z segmentem ciepła. Enea Ciepło jest przedsiębiorstwem multipaliwowym oznacza to, że spółka wytwarza ciepło w oparciu o węgiel, biomasę i gaz. Tym samym swoimi działaniami wpisuje się w  politykę energetyczną kraju, realizując założenia tzw. miksu energetycznego, który zakłada procentowe zmniejszenie udziału węgla kamiennego i  brunatnego. Spółka posiada znak jakości „NO SMOG” uzyskany w procesie certyfikacji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Instalacje Enei Ciepło produkują ciepło w sposób o wiele bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska, niż przydomowe kotłownie węglowe, a wykorzystanie ciepła systemowego jest jednym ze sposobów na walkę ze smogiem.

Na sześciu wydziałach Politechniki Białostockiej kształci się obecnie blisko 7 tysięcy studentów.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)