Aktualności
Sprawy nauki
24 Marca
Źródło: www.euraxess.ec.europa.eu
Opublikowano: 2022-03-24

ERA4Ukraine dla naukowców

Ruszył punkt kompleksowej obsługi ukraińskich naukowców, którzy w związku z rosyjską agresją musieli opuścić swój kraj. Celem jest pomoc m.in. w znalezieniu zakwaterowania i możliwości zatrudnienia, a także ułatwienie uznawania dyplomów.

Komisja Europejska uruchomiła serwis Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy (ERA4Ukraine), punkt kompleksowej obsługi w zakresie informacji i wsparcia dla naukowców i innowatorów z Ukrainy, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę. Portal skupia inicjatywy na szczeblu UE w podziale na kraje oraz inicjatywy grup pozarządowych. Jego celem jest pomoc naukowcom w znalezieniu zakwaterowania i możliwości zatrudnienia, ułatwienie uznawania ich dyplomów oraz oferowanie innych usług.

Portal ERA4Ukraine działa w ramach istniejącej sieci EURAXESS, która wspiera naukowców poprzez połączenie ponad 600 ośrodków i 43 portali krajowych w państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych biorących udział w programie Horyzont Europa. Wszystkie informacje będą wkrótce dostępne w języku angielskim i ukraińskim. Każde państwo członkowskie i państwo stowarzyszone posiada krajowy portal, na którym usługi wsparcia będą świadczone w ustrukturyzowany sposób. Obecnie dostępnych jest ponad 30 portali.

Jesteśmy solidarni z naukowcami i innowatorami Ukrainy, którzy stoją w obliczu bezprecedensowych okoliczności w wyniku rosyjskiej inwazji na ich kraj. Ukraińscy naukowcy i badacze wnoszą kluczowy wkład w unijne badania naukowe i innowacje. W oczekiwaniu na ratyfikację stowarzyszenia Ukrainy z programem Horyzont Europa dopilnowaliśmy, aby beneficjenci mogli już otrzymać finansowanie z unijnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji. Inauguracja ERA4Ukraine to kolejne ważne działanie wspierające naszych ukraińskich partnerów – mówi Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Przypomnijmy, że już w zeszłym tygodniu Maria Leptin, przewodnicząca Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), zwróciła się do wszystkich 5600 beneficjentów grantów ERC o zapewnienie tymczasowego zatrudnienia naukowcom i pracownikom administracyjnym z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj. Ta nowa inicjatywa ERC została włączona do portalu ERA4Ukraine. Do tej pory otrzymano 380 ofert.

Inne inicjatywy UE obejmują dostęp do Science4Refugees, która zapewnia uchodźcom staże, pracę w niepełnym i pełnym wymiarze godzin, a także dostęp do Europejskiej Wspólnoty Badawczej; portalu Solidarność UE z Ukrainą oraz portalu MSCA – Researchers at risk, który wspiera naukowców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Portal ERA4Ukraine zawiera również linki do #Science4Ukraine, inicjatywy grupy wolontariuszy – studentów i naukowców z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie. Gromadzą oni i rozpowszechniają informacje na temat możliwości wsparcia na szczeblu uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym dla absolwentów i naukowców bezpośrednio powiązanych z ukraińską instytucją akademicką.

MK, źródło: www.ec.europa.eu

Dyskusja (0 komentarzy)