Aktualności
Sprawy nauki
02 Marca
Opublikowano: 2022-03-02

ERC wspiera naukowców z Ukrainy

Wzmocnienie programu Science4Refugees, ułatwiającego znalezienie naukowcom odpowiedniej pracy w europejskich jednostkach badawczych, czy możliwość wydłużenia okresów po uzyskaniu doktoratu, w których uchodźcy mogą ubiegać się o granty danego typu – o działaniach, jakie w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę podjęła Europejska Rada ds. Badań Naukowych, pisze dla „Forum Akademickiego” jej wiceprzewodniczący prof. Andrzej Jajszczyk. 

Rosyjski atak na Ukrainę przynosi niewypowiedziane cierpienia mieszkańcom napadniętego kraju. Ofiarami są także naukowcy. Zaraz po rozpoczęciu inwazji Zarząd Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) i pracownicy jego biura, we współpracy z Komisją Europejską, podjęli działania mające na celu wsparcie naukowców, którzy na skutek wojny musieli opuścić swój kraj, a także tych, którzy w nim pozostali.

Działania te obejmują przegląd już istniejących programów europejskich mających na celu pomoc naukowcom, którzy stali się uchodźcami, a także działania na rzecz wzmocnienia ich finansowania i zakresu. Analizujemy także celowość i możliwości nowych inicjatyw wspierających naukowców z Ukrainy.

Przewidujemy wzmocnienie programu Science4Refugees, ułatwiającego znalezienie naukowcom odpowiedniej pracy w europejskich jednostkach badawczych za pomocą platformy EURAXESS. W platformie tej mogą się rejestrować zarówno uchodźcy, jak i zespoły badawcze gotowe do ich zatrudnienia. Uchodźcy mogą też, za jej pośrednictwem, skorzystać z porad dotyczących kontynuowania pracy naukowej. O możliwościach platformy są poinformowane Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych Unii Europejskiej, szczególnie te w Polsce, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Mołdawii.

W Programie Pracy ERC na rok 2023 (to oficjalny dokument, zatwierdzany przez Komisję Europejską, na podstawie którego można finansować działania agencji) wprowadziliśmy możliwość wydłużenia okresów po uzyskaniu doktoratu, w których uchodźcy mogą ubiegać się o granty danego typu. Zdajemy sobie co prawda sprawę, że w praktyce niewielu naukowców przybywających z Ukrainy skorzysta z tej możliwości, ale ważne, że chętni będą mieli takie prawo. Pracownicy ERC są w bieżącym kontakcie z jedynym ukraińskim grantobiorcą prowadzącym badania w jednostce zlokalizowanej na terenie Ukrainy, a także zbierają dane na temat wszystkich osób z tego kraju, które złożyły wnioski o finansowanie do ERC, niezależnie od ich powodzenia w konkursach. Planujemy utrzymywać z nimi kontakt.

ERC zaprosiło do udziału w organizowanej przez nas konferencji na temat dyplomacji naukowej (ERC Conference on Frontier Researchand Science Diplomacy) organizację CARA (Council of At-RiskAcademics) zajmującą się naukowcami-uchodźcami.

Oczywiście należy pamiętać, że ERC, ze względu na profil swojego działania, ma ograniczone możliwości bezpośredniej pomocy naukowcom z Ukrainy. Ale zarówno członkowie Rady Naukowej ERC, pracownicy biura jak i grantobiorcy ERC z różnych krajów angażują się w inicjatywy mające wspomóc naukowców z Ukrainy, którzy znaleźli się w tak dramatycznej sytuacji.

prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący ERC

Dyskusja (0 komentarzy)