Aktualności
Sprawy nauki
21 Sierpnia
Opublikowano: 2017-08-21

ETIUDA 5 rozstrzygnięta: niemal 10 mln zł na stypendia dla młodych badaczy

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło piątą edycję konkursu ETIUDA. W tym roku na stypendia doktorskie agencja przekaże ponad 9,9 mln zł. O finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

W piątej edycji konkursu zdecydowaliśmy się zwiększyć wysokość stypendiów przyznawanych doktorantom o 1,5 tys. zł. w porównaniu z poprzednimi latami – wyjaśnia prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN. – Dzięki temu młodzi naukowcy będą mogli poświęcić cały swój czas badaniom, a program stażowy umożliwi im pracę pod okiem najlepszych specjalistów z ich dziedzin.

To bardzo ważne, by nasze środowisko zacieśniało więzy z zagranicznymi partnerami. Mobilność i współpraca między różnymi ośrodkami to kluczowy element dla powodzenia ambitnych projektów naukowych – dodaje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Dlatego staramy się, by nowe pokolenie badaczy miało warunki do wczesnego rozwijania swojej sieci kontaktów oraz umiejętności odnalezienia się w międzynarodowym środowisku.

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 5 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Nie zabrakło zgłoszeń z małych i dużych ośrodków akademickich. Również placówki, w których doktoranci odbędą swoje staże badawcze są bardzo zróżnicowane: obok uniwersytetów i instytutów badawczych z całego świata pojawiają się też prywatne przedsiębiorstwa badawczo-rozwojowe.

W grupie nauk o życiu złożono 112 wniosków, z których finansowanie na łączną kwotę ponad 2,9 mln zł uzyskało 27 projektów. Wśród nagrodzonych znalazł się między innymi projekt mgr Bronisławy Szarzyńskiej-Zawadzkiej z Instytutu Genetyki Człowieka PAN. Poznańska badaczka zajmie się badaniem czynników genetycznych w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej. Projekt otrzyma dofinansowanie w kwocie 110 tys. zł, a staż zostanie zrealizowany w Centrum Genetyki Medycznej w Gandawie.

W konkursie zgłoszono 120 projektów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Do finansowania zostało zakwalifikowanych 30 z nich o łącznym budżecie prawie 3 mln zł. Do nagrodzonych projektów należy na przykład pomysł badawczy mgr. Michała Żmudy z Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczący relacji pomiędzy grami cyfrowymi a tradycją literacką. Autor odbędzie swój staż badawczy na IT University of Copenhagen, a budżet projektu wynosi 104,7 tys. zł.

Najwięcej, aż 157 wniosków, nadesłali przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych, z których finansowanie o łącznej wysokości niemal 4 mln zł otrzyma 40. Wśród nich znalazło się m.in. zgłoszenie mgr inż. Eweliny Witkowskiej z Politechniki Łódzkiej. Zajmująca się elektroniką organiczną badaczka przeprowadzi badania nad polimerowymi diodami elektroluminescencyjnymi. Projekt został dofinansowany na kwotę 111 tys. zł, a staż zostanie zrealizowany w laboratoriach badawczych belgijskiej firmy Imec Vzw.

Lista zakwalifikowanych projektów została opublikowana na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Dyskusja (0 komentarzy)