Aktualności
Sprawy nauki
10 Lutego
Opublikowano: 2022-02-10

Europejska kampania dotycząca współpracy w zakresie badań i innowacji

Kilka polskich instytucji naukowych włączyło się już w kampanię „Stick to Science” zainicjowaną przez przedstawicieli europejskiej wspólnoty badawczej. Jej celem jest zwrócenie uwagi europejskich przywódców na potrzebę współpracy naukowej ponad podziałami politycznymi i umożliwienie uczestnictwa Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w programie Horyzont Europa.

Kampania, która wystartowała 8 lutego, ma propagować współpracę w zakresie badań i innowacji w Europie ponad barierami politycznymi. Cała europejska społeczność naukowa może poprzeć inicjatywę, składając podpis na stronie kampanii. Poparcie można wyrazić zarówno instytucjonalnie, jak i indywidualnie.

Uczestnictwo Wielkiej Brytanii w Programie Horyzont stoi pod znakiem zapytania od momentu brexitu i będących jego konsekwencją nowych, wymagających dodatkowych negocjacji, porozumień o współpracy i  handlu z Unią Europejską. W przypadku Szwajcarii jej udział w tym największym europejskim programie badawczym jest zablokowany przez brak porozumienia na szczeblu rządowym.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa to największy w historii UE program w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczonych zostanie łącznie 95,5 mld euro. Przyłączenie obu krajów do programu Horyzont Europa oznacza zwiększenie środków w budżecie o dodatkowo 18 mld euro, co oznaczałoby wzrost o 18% nakładów na finansowanie najlepszych projektów badawczych.

Wśród zwolenników inicjatywy „Stick to Science” znalazło się wielu laureatów Nagrody Nobla, badaczy, przedsiębiorców, innowatorów, organizacji badawczych, jak i władz uczelni i instytutów naukowych, którzy są zgodni, że utrudnienie współpracy badawczej ponad granicami będzie miało długofalowe negatywne skutki dla wspólnoty europejskiej i naukowego znaczenia Starego Kontynentu. Wśród polskich sygnatariuszy instytucjonalnych są m.in.: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk i Instytut Badań Literackich PAN.

Celem kampanii jest przekonanie wspólnoty europejskiej do szybkiego przyłączenia Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Programu Horyzont Europa, aby społeczeństwo europejskie mogło korzystać z osiągnięć nauki.

MK, źródło: FNP

KE podsumowała wyniki pierwszych konkursów Horyzont Europa

Dyskusja (0 komentarzy)