Aktualności
22 Października
Opublikowano: 2018-10-22

Europejska nagroda naukowa dla prof. Romana Kaliszana

Prof. dr hab. Roman Kaliszan z Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał Nagrodę M. Tswetta-W. Nernsta. Przyznaje ją co dwa lata Europejskie Towarzystwo Nauk Separacyjnych (EuSSS) jednemu lub dwojgu naukowcom, „którzy wybitnie wpłynęli na rozwój nauk separacyjnych dla postępu naszej cywilizacji”. Wręczenie lauru odbyło się podczas uroczystości otwarcia 32nd International Symposium on Chromatography w Cannes-Mandelieu.

Prof. Kaliszan to wybitny polski farmakolog i chemik, profesor nauk farmaceutycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z chemią analityczną, chemią leków i farmakodynamiką. Zajmuje się m.in. badaniami dotyczącymi wyrażanych matematycznie zależności między strukturą chemiczną leków a ich farmakologicznymi właściwościami. W 2003 roku był laureatem Nagrody Fundacji Nauki Polskiej. W 2009 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa, a w 2015 – Nagrodę Premiera RP za wybitny dorobek naukowy. W 2016 roku za całokształt dorobku naukowego został uhonorowany  Nagrodą Ministra Zdrowia.

Nagroda M. Tswetta-W. Nernsta została przyznana po raz piąty. Jej patronami są Michaił Tswett, uważany za twórcę chromatografii, który swoje badania przeprowadził i opublikował na ówczesnym carskim Uniwersytecie Warszawskim, i Walter Nernst, niemiecki noblista z zakresu chemii, który urodził się w Wąbrzeźnie. Prof. Roman Kaliszan jest jej ósmym laureatem i pierwszym Polakiem. Drugim tegorocznym laureatem został prof. Michel Martin z École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles w Paryżu.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)