Aktualności
Sprawy nauki
10 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-05-10

Filozofowie z PAN apelują w sprawie stypendium dla młodych naukowców

O korektę wytycznych do oceniania wniosków o stypendium dla wybitnych młodych naukowców zwróciło się do resortu nauki Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Chodzi o punkty dodatkowe, które zdaniem autorów listu są „przyznawane w sposób niewystarczająco transparentny”.

W liście do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN zwróciło się z prośbą o korektę wytycznych do oceniania wniosków w programie stypendialnym dla wybitnych młodych naukowców. Zwrócono uwagę, że decyzje odnośnie do stypendiów mogą opierać się w pewnych przypadkach na punktach dodatkowych, które są przyznawane przez ekspertów. Dotyczy to określonego odsetka wniosków i tylko sytuacji, w której dorobek naukowy lub artystyczny młodego naukowca wyróżnia się na tle innych, dorobek publikacyjny wyróżnia się szczególnym znaczeniem dla rozwoju dyscypliny lub gdy prowadzone badania i ich efekty są istotne dla rozwoju nauki i sztuki.

Wytyczne wcale nie przesądzają, że brak takich punktów dodatkowych wystarcza do wykluczenia kandydatów do stypendium. Jak sama nazwa wskazuje, punkty dodatkowe można przyznać tylko w pewnych ściśle określonych sytuacjach, lecz nie stanowią one sedna oceny dorobku naukowego młodych naukowców (…) Trudno nam sobie wyobrazić, żeby kandydat, dysponujący ogromnym i udokumentowanym dorobkiem publikacyjnym, został wykluczony z konkursu tylko z racji braku dodatkowych punktów – czytamy w liście KNF PAN.

Z uwagi na to, że punkty dodatkowe przyznawane są w sposób niewystarczająco transparentny, Komitet zaapelował o usunięcie tej kategorii z oceny wniosków.

Nawet przy zachowaniu dużej staranności przez ekspertów trudno uniknąć zarzutów, że wytyczne w tym punkcie są interpretowane w sposób zbyt subiektywny, co przeczy podstawowej zasadzie wytycznych, a mianowicie „Eksperci Zespołu w swojej ocenie kierują się obiektywizmem i transparentnością, unikając uznaniowości” – piszą autorzy listu.

Prezydium KNF zgłosiło jednocześnie własną propozycję, pozwalającą skutecznie korygować punktację, gdy kandydat do stypendium zgłasza wiele publikacji, które jednak nie są wystarczająco istotne dla reprezentowanej dyscypliny.

Lepszym rozwiązaniem wydaje się merytoryczne uzasadnianie nieuwzględnienia pełnej punktacji za publikacje, których wkład do rozwoju dyscypliny wydaje się nieznaczny. Takie wytyczne przyjmowano np. w 16 konkursie o stypendia dla młodych wybitnych naukowców, pozwalając ekspertom oceniać „znaczenie artykułu naukowego dla rozwoju dyscypliny naukowej związanej z prowadzoną działalnością naukową”, co pozwala na znacznie bardziej precyzyjną i transparentną ocenę dorobku naukowego – wskazują filozofowie z PAN.

MK

List Prezydium KNF PAN

Dyskusja (0 komentarzy)