Aktualności
Sprawy nauki
01 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-01

Filozofowie z PAN w sprawie zmian w wykazie czasopism

Jako niezgodne z prawem oraz niesprawiedliwe ocenił zmiany w wykazie czasopism punktowanych Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk.

W stanowisku z 26 lutego Komitet Nauk Filozoficznych PAN wyraził zdecydowany sprzeciw wobec trybu wprowadzenia przez ministra edukacji i nauki zmian w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Ze względu na wymóg przejrzystego kształtowania stabilnej polityki naukowej oraz w świetle obowiązującego prawa wykaz powinien być zmieniany wyłącznie w wyniku obowiązujących procedur, a podstawy zmian powinny być podawane do publicznej wiadomości – uważają filozofowie.

Wprowadzone zmiany oceniają „nie tylko jako niezgodne z prawem, ale także głęboko niesprawiedliwe, gdyż podważające zasady obiektywnej oceny w nauce”.

Podważają one również zaufanie do stabilności i obiektywności systemu oceny pracy naukowej, a także zagrażają autonomii badań naukowych – zaznacza KNF PAN.

Członkowie Komitetu dodają, że „czasopisma mające szczególne znaczenie dla kultury, społeczeństwa i gospodarki powinny być oceniane nie przez zmianę punktacji, lecz przez opracowanie odpowiednich wskaźników wpływu”, które odzwierciedlałyby ich wagę w ocenie jednostek naukowych. Zdaniem filozofów powinno to dotyczyć również czasopism o wyraźnie publicystycznym charakterze, które „zostały niesłusznie dołączone do wykazu jako czasopisma filozoficzne”.

Na koniec KNF PAN wyraził zaniepokojenie brakiem właściwej reakcji ze strony resortu na inne głosy protestu wobec kształtu opublikowanej listy.

MK

Stanowisko Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)