Aktualności
Sprawy nauki
29 Marca
Opublikowano: 2021-03-29

Finansowanie nauki obywatelskiej – ankieta

Do 15 kwietnia można wypełniać ankietę dotyczącą finansowania nauki obywatelskiej w naukach społecznych i humanistycznych. To część europejskiego projektu COESO.

Badanie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą wnieść swój wkład w rozwój metodologii nauki obywatelskiej w naukach społecznych i humanistycznych. Nauka obywatelska to kolaboratywna forma prowadzenia badań naukowych nastawiona na twórcze uczestnictwo przedstawicieli organizacji obywatelskich i indywidualnych osób spoza obszaru nauki, a także ruch społeczny promujący tę  formę badań. Zadaniem ankiety jest określenie głównych potrzeb nauki obywatelskiej w zakresie jej finansowania.

Badanie jest całkowicie anonimowe – organizatorzy nie zbierają żadnych danych osobowych ani danych umożliwiających identyfikację respondentów – a wypełnienie kwestionariusza nie zajmuje więcej niż 10 minut. Link do ankiety (w jęz. angielskim) będzie aktywny do 15 kwietnia.  

To część europejskiego projektu „Collaborative Engagement on Societal Issues”, którego celem jest dogłębne zrozumienie sytuacji w zakresie finansowania nauki obywatelskiej (citizen science) w naukach społecznych i humanistycznych oraz wypracowanie narzędzi i zaleceń dla inicjatyw w tym obszarze. Przedsięwzięcie, finansowane z programu Horyzont 2020, skupia 15 partnerów z 6 europejskich państw. Wśród nich są uczestnicy konsorcjów OPERAS i TRIPLE (Centre National de la Recherche Scientifique, Max Weber Stiftung, Net7), z którymi współpracuje Instytut Badań Literackich PAN.

„Naszą misją jest pokonanie przeszkód, które utrudniają rozwój nauki obywatelskiej i badań partycypacyjnych w HS. Stawiamy sobie za cel  zwiększenie liczby projektów z zakresu nauk obywatelskich w HS. Projekt COESO stanowi próbę nawiązania współpracy pomiędzy środowiskiem badaczy HS, przedstawicielami i przedstawicielkami nauk obywatelskich oraz społecznością związaną z otwartą komunikacją naukową” – piszą autorzy projektu.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)