Aktualności
Sprawy nauki
03 Sierpnia
Fot. www.pixabay.com
Opublikowano: 2018-08-03

Fundusz Nauki Polskiej coraz bliżej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza utworzyć Fundusz Nauki Polskiej, z którego finansowana będzie nowatorska formuła współpracy naukowej: Wirtualny Instytut Badawczy. To rozwiązanie ma pomóc w komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, m.in. z biotechnologii.

Projektodawcy zakładają, że firmy branży biotechnologicznej – działające w około 85% w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – uzyskają możliwość szybszego rozwoju dzięki transferowi wiedzy od zespołów badawczych, które będą miały stabilne i długotrwałe finansowanie ze środków Funduszu Nauki Polskiej.

WIB będzie stanowił formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, której wyniki mają zostać skomercjalizowane. Pracami pokieruje lider o uznanym dorobku naukowym.

Projektodawcy uzasadniają, że wprowadzenie zaproponowanego w projekcie rozwiązania ma związek z koniecznością stworzenia nowego mechanizmu finansowania badań naukowych, szczególnie w obszarach o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Ma to zapewnić stabilny i elastyczny system finansowania, dostępny w perspektywie długookresowej (w założeniu: do 10 lat w 5-letnich cyklach, po dokonaniu oceny wydatkowania dotychczas przyznanych środków oraz osiągnięcia zakładanych celów naukowych).

Utworzony Fundusz zostanie dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą w wysokości 500 mln zł (poprzez obniżenie funduszu statutowego BGK). Środki Funduszu będą mogły pochodzić również m.in. z dotacji z budżetu państwa (przy czym przez okres pierwszych 10 lat nie przewiduje się obciążania budżetu państwa na ten cel), wpływów z komercjalizacji badań, odsetek od zgromadzonych środków oraz darowizn i zapisów.

Konsultacje publiczne projektu Ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Nauki Polskiej potrwają do 21 sierpnia. Rekrutacje do zespołów WIB mają się rozpocząć w IV kwartale tego roku.

MK

(Źródło: Nauka w Polsce)

Dyskusja (0 komentarzy)