Aktualności
02 Listopada
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2020-11-02

Gdańska oceanografka z nagrodą PAGES

Dr Alicja Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką nagrody PAGES dla młodych pracowników naukowych.

PAGES (Past Global Changes) jest międzynarodową organizacją stworzoną w celu koordynowania i promowania badań nad zmianami środowiska w przeszłości. Skupia ponad 5 tys. naukowców ze 125 krajów. Od tego roku postanowiła honorować młodych pracowników naukowych za ich zaangażowanie zarówno w sferze zawodowej, jak i poza nią.  Premierową Early-Career Award przyznano dr Alicji Bonk z Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W uzasadnieniu nominacji podkreślono jej osiągnięcia w badaniach paleolimnologicznych, interdyscyplinarnych badaniach zmian środowiska w naszej części Europy, a także umiejętności nawiązywania międzynarodowych kontaktów naukowych. Doceniono także wkład gdańskiej badaczki w budowanie PAGES Early-Career Network i działalność tej grupy.

Nagroda zostanie oficjalnie wręczona w trakcie PAGES’ 6th Open Science Meeting w Agadirze (Maroko) w maju 2022.

To zaszczyt otrzymać pierwszy PAGES ECA. Jestem szczerze zaskoczona i wzruszona tą decyzją. Obiecuję kontynuować moje wysiłki w celu ulepszenia moich badań i zasięgu naukowego i będę zachwycona, mogąc podzielić się moją pracą ze społecznością PAGES podczas OSM – podkreśla dr Bonk.

Jest obecnie adiunktem w Zakładzie Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się procesami sedymentacji (opadania) osadów w jeziorach, określaniem wieku osadów metodą warwochronologii, a także naturalnymi i antropogenicznymi przekształceniami środowiska przyrodniczego. W zespole prof. Wojciecha Tylmanna realizuje projekt Narodowego Centrum Nauki (konkurs Sonatina), mający na celu zbadanie długoterminowych interakcji między zjawiskami pożarowymi, klimatem, roślinnością i działalnością człowieka. Na podstawie makro i mikrowęgli zawartych w osadach jeziornych szuka czynników odpowiedzialnych za występowanie pożarów w północnej Polsce ciągu ostatnich 2 tys. lat.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)