Aktualności
Sprawy nauki
10 Lipca
Opublikowano: 2017-07-10

GOSPOSTRATEG – nowy program strategiczny NCBR

Ruszył unikalny program wsparcia badań społeczno-gospodarczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło I konkurs programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. 

Program GOSPOSTRATEG to 500 mln zł zainwestowanych w lepszą przyszłość Polaków. Pozwoli na sfinansowanie rozwiązań podnoszących jakość życia i zwiększających tempo rozwoju gospodarczego Polski. To nasza odpowiedź na wyzwania, określone w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju m.in. pułapkę średniego rozwoju czy pułapkę demograficzną – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Od badań do rozwoju społecznego i gospodarczego

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG to nowy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBR. Jest adresowany do jednostek naukowych oraz instytucji realizujących politykę rozwojową. Jego głównym celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 roku rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zakres tematyczny GOSPOSTRATEGA uwzględnia wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i obejmuje:

  1. pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu
  2. pułapkę braku równowagi
  3. pułapkę demograficzną
  4. pułapkę słabości instytucji.

Pieniądze nie tylko na badania

Całkowity budżet programu wynosi 500 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie badań społeczno-gospodarczych we wskazanych obszarach tematycznych oraz na wdrożenie konkretnych rozwiązań, polityk, strategii i dokumentów operacyjnych opracowanych w ramach GOSPOSTRATEGA. Dzięki temu powstaną i będą rozwijane krajowe i regionalne polityki rozwojowe.

W celu zwiększenia efektywności działania w GOSPOSTRATEGU organizowane będą dwa rodzaje konkursów: otwarte – dla konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i instytucji publicznych posiadających zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania opracowanego w projekcie, oraz zamknięte – na projekty zamawiane przez instytucje prowadzącą politykę rozwojową.

– Naukowcy mają niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, by znaleźć najlepsze rozwiązanie danego problemu. Z kolei instytucje odpowiedzialne za realizację zadań w obszarze polityki rozwojowej mają konkretne potrzeby i wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć. W I konkursie otwartym GOSPOSTRATEG oferujemy wsparcie wspólnym projektom jednostek naukowych i instytucji publicznych, wprowadzając jednocześnie mechanizmy zapewniające wdrożenie efektów badań w praktyce – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR otwarte na ambitne projekty

Pierwszy konkurs otwarty właśnie ruszył. Jego budżet to 150 mln zł. O dofinansowanie w wysokości nawet 30 mln zł będą mogły się ubiegać konsorcja złożone z co najmniej 2 jednostek naukowych i 1 instytucji zdolnej do wdrożenia wyników projektu. Zgłaszane projekty będą mogły uwzględniać fazę badawczą (A) i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce (B) lub tylko tę drugą. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł, a maksymalna to 30 mln zł. Dofinansowanie fazy badawczej w przypadku jednostki naukowej może wynieść nawet 100% wartości projektu.

Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy B może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy. Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia, a zakończy 12 września 2017 r.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)