Aktualności
Sprawy nauki
18 Grudnia
Źródło: www.education-akademia-zamoyska.ifispan.pl
Opublikowano: 2019-12-18

Grant ERC dla badaczki z IFiS PAN

Prof. Valentina Lepri pochodzi z Włoch, jest intelektualistką i badaczką idei, a jej zainteresowania naukowe dotyczą epoki renesansu. W Instytucie Filozofii i Socjologii PAN zajmuje się obecnie badaniami nad tym, jak podróże studentów w renesansowej Europie wpłynęły na rozwój wiedzy i kultury. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) przyznała jej na projekt „From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c. 1470 – c. 1620)”. Consolidator Grant w wysokości ponad 1,7 mln euro.

Polska Akademia Nauk aktywnie wspierała uczoną w staraniach o finansowanie, poczynając od dopracowania wniosku po zorganizowanie próbnego panelu oceniającego.

Prof. Lepri była stypendystką m.in. w ośrodku studiów renesansowych Uniwersytetu Harvarda Villa I Tatti oraz laureatką unijnego grantu Maria Skłodowska-Curie.

Projekt, który realizuje prof. Lepri to pierwsze kompleksowe studium nad tworzeniem wiedzy międzykulturowej w Europie we wczesnej epoce nowożytnej. U jego podstaw leży idea, że studenci z Europy Środkowo-Wschodniej – podróżujący za granicę, aby uczęszczać na renomowane uniwersytety – byli aktywnymi współtwórcami tej transkulturowej wiedzy. Podczas pobytu za granicą studenci prowadzili zeszyty zawierające ręcznie sporządzone notatki z wykładów oraz notatki dotyczące ich prywatnych zainteresowań. Notatniki te, przechowywane w archiwach Czech, Węgier, Litwy, Polski i Ukrainy, stanowią unikatową dokumentację na temat wpływu wielu bodźców kulturowych na proces tworzenia wiedzy.

Łącząc historię myśli intelektualnej, historię migracji i wnikliwą analizę dokumentów, projekt swym zakresem obejmie okres od pojawienia się wspomnianej praktyki wśród studentów, począwszy od 1470 r. (ze względu na niespotykaną dostępność papieru), aż do wojny trzydziestoletniej (ok. 1620 r.), która znacząco ograniczyła swobodę podróży. Celem projektu jest analiza: związku między wiedzą akademicką a nieakademicką zgromadzoną w notatnikach studentów; pojawienia się nowych form samokształcenia, kryteriów wyboru tekstów; kontaktów między kulturą humanistyczną a kulturami krajów, z których pochodzą studenci.

Zawarte w notatkach doświadczenia uczniów pozwalają zaobserwować liczne powiązania między wiedzą a różnorodnością języków i tradycji, które najlepiej odzwierciedlają ówczesny krajobraz kulturowy Europy. W ramach projektu analizie poddany zostanie proces tworzenia wiedzy, któremu badaczka przyjrzy się z niespotykanej dotąd perspektywy, wspierając nowe podejście do takich pojęć jak centrum i peryferia w badaniach nad renesansem oraz odkrywając nowe możliwości dla badań nad historią myśli intelektualnej.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)