Aktualności
Sprawy nauki
20 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-20

Granty Naukowej Fundacji Polpharmy

14 czerwca 2018 r. w Warszawie zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. W ramach XVI edycji konkursu, którego temat brzmiał Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej, wyłoniono dwójkę zwycięzców.

Dr n. biol. Agnieszka Graczyk-Jarzynka z Zakładu Immunologii, Wydziału Lekarskiego I Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała grant w wysokości 555 800 zł na projekt pt. „Opracowanie platformy chimerycznych receptorów antygenowych pod kontrolą indukowalnych systemów ekspresyjnych aktywowanych w środowisku nowotworu”.

Głównym celem projektu jest poprawa profilu bezpieczeństwa nowoczesnej terapii wykorzystującej receptory CAR poprzez stworzenie systemu biologicznego aktywującego ekspresję tych receptorów selektywnie w limfocytach T oraz komórkach NK naciekających nowotwór. Metoda ta może stać się skuteczniejszą i bezpieczniejszą alternatywą w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań.

Drugi z nagrodzonych, dr hab. Aleksander Czogalla z Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymał 510 tys. zł na projekt pt. „Zaprojektowanie, wytworzenie oraz sprawdzenie skuteczności nowych nośników genu TP53 do zastosowania w terapiach przeciwnowotworowych”.

Celem tego projektu jest konstrukcja i optymalizacja sposobu wytwarzania innowacyjnego nośnika leku genetycznego, który będzie charakteryzował się wysoką skutecznością przy zminimalizowanych skutkach ubocznych po podaniu systemowym. Mutacje w genie kodującym białko p53 są najczęściej występującymi zmianami na poziomie genetycznym w wielu typach nowotworów i wiążą się ze zwiększoną zdolnością do inwazji i przerzutowania. Wprowadzenie do komórek w pełni funkcjonalnego genu kodującego białko p53 okazuje się być wystarczające do zahamowania rozrostu nowotworu.

Laureaci i zaproszeni goście wysłuchali także wykładu dr Aleksandry Przegalińskiej pt. Sztuczna inteligencja jako wspólne wyzwanie społeczne. Dr Przegalińska prowadzi w prestiżowym Massachusetts Institute of Technology badania nad rozwojem nowych technologii, sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, ogłosił otwarcie nowego konkursu Fundacji pt. Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Celem zapowiadanego konkursu jest promocja technik mobilnych, a trzy najlepsze uzyskają nagrody pieniężne na dalszy rozwój.

Naukowa Fundacja Polpharmy od 2002 r., zgodnie ze swoją misją „Pomagamy Ludziom Nauki”, wspiera rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. W 16 edycjach konkursu nadesłano 655 projektów i przyznano 70 grantów naukowych o łącznej wartości 20 120 582 zł. Zakończonych zostało 58 projektów finansowanych z grantów Fundacji.

JK

(Źródło: Polpharma)

Dyskusja (0 komentarzy)