Aktualności
Sprawy nauki
08 Maja
Źródło: www.irsw.pl
Opublikowano: 2020-05-08

Grażyna Żebrowska nowym dyrektorem NAWA

Dr Grażyna Żebrowska została nowym dyrektorem Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej. Powołanie na to stanowisko wręczył jej minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

O nominacji poinformowała na Twitterze rzeczniczka resortu nauki Katarzyna Zawada. Fotel dyrektora NAWA był wolny po tym, jak w marcu dymisję złożył Łukasz Wojdyga. Od 1 kwietnia funkcję p.o. dyrektora pełniła Agnieszka Stefaniak-Hrycko. W piątek 8 maja minister Wojciech Murdzek powołał na to stanowisko dr Grażynę Żebrowską, od lipca ubiegłego roku dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MNiSW.

– Wezwaniom współczesności, takim jak obecna pandemia, zmiany klimatu czy też budowanie gospodarki opartej na wiedzy nie da się sprostać bez międzynarodowej współpracy. Wspierając ją, NAWA jest i będzie instytucją odgrywającą kluczową rolę w budowaniu potencjału intelektualnego Polski oraz współtworzącą wizerunek Polski jako kraju otwartego, w którym można z powodzeniem tworzyć naukę i technologię na najwyższym światowym poziomie – podkreśla dr Grażyna Żebrowska.

W latach 2003–2019 pracowała w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Jako doradca naukowy i technologiczny inicjowała i ułatwiała współpracę między polskimi i amerykańskimi partnerami w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Do jej głównych obowiązków należała promocja polskich uniwersytetów i ośrodków badawczych wśród amerykańskich studentów i naukowców. Jest ekspertem z doświadczeniem w dyplomacji naukowej i międzynarodowej współpracy naukowej. Współtworzyła praktyczny podręcznik dla młodych naukowców „America for Postdocs”.

Z wykształcenia nowa dyrektor NAWA jest fizykiem. Uzyskała podwójny doktorat z zastosowań nauk fizycznych w medycynie na Université de Rennes 1 (Francja) i na Uniwersytecie Gdańskim.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaczęła działalność w 2017 roku. Udziela wsparcia w zakresie indywidualnej mobilności naukowców, umiędzynarodowieniu instytucji, mobilności studenckiej, promowaniu nauczania języka polskiego. Agencja przyznaje środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego o wsparcie ze środków NAWA mogą ubiegać się: osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

W tym roku realizuje 23 programy grantowe, m.in. KATAMARAN, STER, Lektorzy, im. Stanisława Ulama, im. prof. Franciszka Walczaka czy im. Mieczysława Bekkera. Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć jest program „Polskie Powroty”, z którego w pierwszych dwóch edycjach skorzystało 42 naukowców pracujących dotąd w ośrodkach naukowych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)