Aktualności
Sprawy nauki
08 Września
Źródło: IDEAS NCBR
Opublikowano: 2022-09-08

Grażyna Żebrowska w Zarządzie IDEAS NCBR

Grażyna Żebrowska, do niedawna piastująca stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dołączyła do Zarządu IDEAS NCBR – ośrodka badawczo-rozwojowego  działającego w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce.

IDEAS NCBR to spółka powołana w ubiegłym roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jej celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację  w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki.

Ważnym narzędziem, które pomoże nam to osiągnąć jest współpraca z uczelniami oraz ośrodkami naukowymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jestem przekonany, że nowa członkini zarządu, z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze, pomoże nam jeszcze efektywniej działać i budować markę instytucji na arenie międzynarodowej – przekonuje prof. Piotr Sankowski, prezes IDEAS NCBR.

W ostatnich miesiącach IDEAS NCBR podpisało umowy o współpracy z sześcioma uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem JagiellońskimPolitechniką ŁódzkąPolitechniką BiałostockąWojskową Akademią TechnicznąPolitechniką Wrocławską. Zostało także sygnatariuszem MoU (z ang. memorandum of understanding) z Center For Artificial Intelligence and Advanced Robotics na National Taiwan University, jak również z ośrodkiem badawczym CVC Barcelona działającym w obszarze widzenia maszynowego. Tworzenie sieci ośrodków partnerskich otwiera przed IDEAS NCBR wiele możliwości: począwszy od kształcenia naukowców, którzy dzięki temu mają szansę uczestniczyć w międzynarodowych projektach, przez wymiany akademickie, aż po możliwość tworzenia konsorcjów, które pozwolą na ubieganie się o duże granty UE na prowadzone badania.

Dynamiczny rozwój badań i zastosowań w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej wymaga współpracy z najlepszymi ośrodkami akademickimi i naukowymi nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Znalezienie wspólnych celów, optymalnych dróg wymiany wiedzy i doświadczeń z instytucjami partnerskimi to obok znakomitej kadry naukowej podstawa sukcesu – zaznacza dr Grażyna Żebrowska.

Jest absolwentką fizyki stosowanej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat z zastosowań nauk fizycznych w medycynie uzyskała na Uniwersytecie Rennes 1 we Francji i na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2003–2019 pracowała jako doradca ds. nauki, technologii i szkolnictwa wyższego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Zajmowała się inicjowaniem i organizacją współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami naukowymi i akademickimi. Była również zaangażowana w promowanie polskich uczelni wyższych i jednostek naukowych w USA. Od 2019 roku kierowała Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2020–2022 pełniła funkcję dyrektor generalnej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

MK, źródło: IDEAS NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)