Aktualności
29 Listopada
Opublikowano: 2017-11-29

GUMed liderem publikacji w obszarze nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny został laureatem nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017 w obszarze nauk o zdrowiu i medycznych. Nagrodę odebrał rektor GUMed prof. Marcin Gruchała podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 listopada br. w Warszawie w ramach konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a zarządzanie szkołą wyższą”. Jej organizatorami byli: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Komisja Akredytacyjna i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

– Ta nagroda jest potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Uczelni w zakresie działalności naukowej, badawczej i innowacyjnej – mówił rektor Gruchała. – Niezmiernie cieszy, że publikacje naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach i w bezpośredni sposób wpływają na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie.

Nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders Award przyznawana jest od 2016 r. Jej intencją jest promowanie wysokiej jakości badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła Nagrody brała pod uwagę wzrost liczby publikacji w uznanych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytować w danej dziedzinie. Wyróżnienia przyznano w 6 kluczowych kategoriach: nauki rolnicze i przyrodnicze – Uniwersytet Rzeszowski, nauki inżynieryjne i techniczne – Akademia Morska w Gdyni, nauki humanistyczne – Uniwersytet Rzeszowski, nauki ścisłe – Uniwersytet Zielonogórski i nauki społeczne – Politechnika Gdańska.

Joanna Śliwińska

Dyskusja (0 komentarzy)