Aktualności
Sprawy nauki
16 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-16

Harmonogram konkursów NCN w 2022 roku

Po dwie odsłony konkursów OPUS i POLONEZ BIS oraz pełny wachlarz konkursów dla naukowców na różnych etapach kariery – tak prezentuje się harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki na 2022 rok. 

Jak zwykle w połowie grudnia Narodowe Centrum Nauki zaprezentowało planowany harmonogram przeprowadzania konkursów w przyszłym roku. Tym razem w wykazie nie pojawił się żaden nowy program – w przeciwieństwie do ubiegłego roku, gdy anonsowano inaugurację konkursu POLONEZ BIS. To wszechstronny program, integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach (pierwszy zakończył się w tym tygodniu) zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w jednostkach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze start-upami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro.

Właśnie to przedsięwzięcie będzie miało w 2022 r. dwie odsłony: w połowie marca rozpocznie się nabór wniosków do drugiej, a w połowie września – do trzeciej edycji. Podobne terminy dotyczą dwóch rozdań w konkursie OPUS (dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej). W marcu wystartuje także kolejne PRELUDIUM (dla naukowców nieposiadających stopnia doktora).

Jeszcze przed wakacjami Centrum ogłosi dwa kolejne konkursy: SONATA BIS (dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem) i MAESTRO (dla doświadczonych naukowców). Z kolei we wrześniu będzie można aplikować do PRELUDIUM BIS (dla młodych badaczy przygotowujących rozprawę doktorską) i SONATY (dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem). Jako ostatnie uruchomione zostaną nabory do SONATINY (dla młodych badaczy) i SHENG (projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-chińskie).

Podobnie jak w tym roku prowadzony będzie też nabór ciągły do konkursu MINIATURA. Początek nie wcześniej niż w lutym, ale NCN zastrzega, że termin ten może się przesunąć. W sumie Narodowe Centrum Nauki zaplanowało 13 przedsięwzięć, bo trwać będzie też zainicjowany w tym roku nabór do konkursu Weave-UNISONO.

W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji finansujących badania naukowe, których NCN jest członkiem. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie internetowej NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady NCN.

MK

2022 NCN harmonogram konkursow

Dyskusja (0 komentarzy)