Aktualności
Sprawy nauki
28 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2018-07-28

Humaniści przeciwko Ustawie 2.0

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej wystosował apel do Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie uchwalonego przez Sejm nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zdaniem Komitetu, ani posłowie, ani senatorowie w trakcie całego procesu legislacji nie zdołali w znaczący sposób zmienić najbardziej problematycznych przepisów ustawy, co więcej, włączyli do projektu dalsze niekorzystne zmiany w postaci poprawek, np. dotyczącej dożywotniego zatrudniania na uczelniach sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wśród zagrożeń, jakie niesie za sobą projekt reformy, który trafił do podpisu na biurko Prezydenta, przedstawiciele KKHP wskazali m.in. doprowadzenie do zmarnowania potencjału naukowego, który jest obecny na uczelniach regionalnych. Ich zdaniem oznaczać to będzie pogorszenie warunków życia na prowincji, zaprzepaszczone będą pozytywne skutki programów socjalnych wdrażanych w ostatnich latach. Jak zauważyła prof. Maria Starnawska, ustawa spowoduje obumieranie samorządności akademickiej, bo nie daje żadnych gwarancji sprawczości ciał kolegialnych i oddaje nieproporcjonalnie dużą część władzy rektorom i przezeń wybieranym osobom funkcyjnym.
Z kolei prof. Tomasz Majewski przypomniał słowa Andrzeja Dudy z 2015 roku, kiedy ten krytykował politykę naukową minister Barbary Kudryckiej i Leny Kolarskiej-Bobińskiej, mówiąc o obserwowanym już wówczas procesie obniżenia poziomu kształcenia i wykształcenia w Polsce. Od tamtej pory, w ocenie Majewskiego, nic się nie zmieniło, a Ustawa 2.0 jedynie pogłębi, zdiagnozowane wówczas przez Prezydenta, problemy toczące szkolnictwo wyższe i naukę.
Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej zwraca też uwagę na rozporządzenia, które planuje MNiSW i których część już znajduje się w fazie opiniowania przez stronę społeczną. KKHP dwa dni temu złożył jedną z opinii do rozporządzenia dot. pomocy finansowej dla czasopism polskich w celu włączenia ich w międzynarodowe bazy punktowane. Rozporządzenia mają podobne wady jak cała Ustawa 2.0

– Są one źle napisanym prawem, wprowadzają kolejne zasady czy parametryzacje niespójne z projektowanym system szkolnictwa wyższego. Jesteśmy w kuriozalnej sytuacji, to znaczy na dwa miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego nie znamy ani dyscyplin naukowych, ich liczby, ani zakresu, nie wiemy, na jakich wydziałach będziemy prowadzić zajęcia, jak również jaki ład administracyjny nas czeka – komentował prof. Majewski.

Mając to wszystko na uwadze, Aleksander Temkin, przewodniczący KKHP, na zorganizowanej przed Pałacem Prezydenckim konferencji prasowej, zaapelował o zawetowanie ustawy, uznając, że jest to jedyna szansa na powstrzymanie zniszczenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

MK

(Źródło: KKHP)

Dyskusja (0 komentarzy)