Aktualności
Opublikowano: 2018-03-14

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich

Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w unikatowym projekcie, jakim jest I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 14-16 maja 2018 r. Program koncentruje się wokół odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów wydawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów. Chodzi tu o postępowanie rekrutacyjne, tok studiów, ale i pomoc materialną.

Studia doktoranckie należą do bardzo trudnego segmentu nauki i szkolnictwa wyższego. Z jednej strony chodzi o delikatną materię, związaną ze złożonym procesem prowadzenia badań i rozwoju samego doktoranta, których finałem powinien być stopień doktora. Ze studiami związane są prawa i obowiązki doktoranta. W tych sprawach mają zastosowanie – odpowiednio – przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazuje na trudności w tym zakresie. Niewątpliwie na P.T. Kierownikach Studiów Doktoranckich spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Intencją organizatorów jest stworzenie forum wymiany poglądów i dobrych praktyk. Mając na uwadze komfort P.T. Uczestników wprowadzono limit miejsc w konferencji, zaś rejestracja rozpocznie się w dniu 16 marca 2018 r.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://fpm.edu.pl/pl/ksd

Dyskusja (0 komentarzy)