Aktualności
Sprawy nauki
17 Lipca
Opublikowano: 2019-07-17

IBL PAN zbada praktyki interdyscyplinarne w humanistyce

Rozwiązywanie coraz trudniejszych i bardzo złożonych problemów wydaje się być już dziś niemożliwe bez współpracy interdyscyplinarnej. Jak zatem powinna wyglądać współpraca instytucji naukowych? Odpowiedzi na to pytanie ma dostarczyć projekt SHAPE-ID, w którym bierze udział Instytut Badań Literackich PAN (IBL PAN).

SHAPE-ID (Shaping Interdisciplinary Practices in Europe) to jedna z ważnych inicjatyw w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Chodzi o przeanalizowanie, jak obecnie współpracują ze sobą instytucje naukowe oraz wskazanie mocnych i słabych stron takiej kooperacji. Efektem tego programu ma być lista dobrych praktyk i rekomendacji, która zostanie przekazana Komisji Europejskiej.

SHAPE-ID obejmie nauki humanistyczne, społeczne, techniczne i matematyczne. Badacze przyjrzą się istniejącym mechanizmom i współpracy międzynarodowych konsorcjów. Do wymiany doświadczeń zaproszą przedstawicieli środowiska akademickiego, pracowników sektora kultury, aktywistów, podmioty finansujące naukę oraz innych ekspertów.

Projekt SHAPE-ID koordynuje Trinity College Dublin z Irlandii. Uczestniczą w nim partnerzy z Holandii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch i Polski.

Z ramienia IBL PAN inicjatywę pilotuje Centrum Humanistyki Cyfrowej i pracować przy projekcie będą: dr Maciej Maryl, dr Piotr Wciślik, dr Anna Buchner przy współpracy z Marta Błaszczyńską i Marią Wierzbicką.

Zadaniem IBL PAN jest analiza dokumentów i literatury z wykorzystaniem metod cyfrowych oraz przeprowadzenie badania ankietowego i warsztatów poświęconych interdyscyplinarnym problemom humanistyki cyfrowej.

Na projekt SHAPE-ID Komisja Europejska przeznaczyła 1,5 mln euro w ramach strategicznego programu Horyzont 2020. Prace nad projektem potrwają do lipca 2021 r.

JK

(Źródło: IBL PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)