Aktualności
Sprawy nauki
14 Lutego
Opublikowano: 2018-02-14

IMN liderem w projektach RESCOPER i SEEMAG

Instytut Metali Nieżelaznych został liderem projektu „Bezodpadowa technologia nowej generacji elektrod nasadkowych do zgrzewania oporowego – RESCOOPER”. Projekt wykonany będzie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”, finansowanego przez NCBR.

Projekt pod kierownictwem dr. inż. Wojciecha Głuchowskiego realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Metali Nieżelaznych (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Rzeszowska oraz KUCA Sp. z o.o. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych stopów miedzi oraz innowacyjnej technologii wytwarzania elektrod nasadkowych, charakteryzujących się korzystniejszymi cechami eksploatacyjnymi w odniesieniu do dotychczas stosowanych ze stopu CuCrZr.

Drugim projektem, także finansowanym ze środków NCBR, jest opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy – SEEMAG. Tak jak poprzedni realizowany jest ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”. Projekt pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Kolano-Burian, prof. IMN, realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Metali Nieżelaznych (lider), Politechnika Warszawska, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Górniczo-Hutnicza, ENEL-PC Sp. z o.o. oraz FluxCom Jakość Energii Elektrycznej Mirosław Łukiewski.

Celem projektu jest opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania wysokoindukcyjnych i niskostratnych nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy.

Jk

(źródło: IMN)

Dyskusja (0 komentarzy)