Aktualności
Sprawy nauki
04 Lutego
Opublikowano: 2019-02-04

18 lutego inauguracyjna debata o statutach uczelni

Około 400 przedstawicieli wszystkich polskich uczelni weźmie udział w pierwszej z cyklu debat środowiskowych dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego. Miejscem inauguracyjnego spotkania będzie w poniedziałek, 18 lutego, Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej.

Ustawa z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach „NKN Forum”. Tematem inauguracyjnego spotkania, z udziałem m.in. wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, będzie statut uczelni.

W pierwszej sesji, moderowanej przez dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, głos zabiorą: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej; prof. dr hab. Adam J. Krętowski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; dr hab. Witold T. Bielecki, prof. ALK, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas sesji eksperckiej zostanie zaprezentowana „Koncepcja porządku ustrojowego akademickiej uczelni publicznej – Statut 2.0”. Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, przedstawi szanse i wyzwania, jakie stoją przed szkołami wyższymi pracującymi nad nowym statutem uczelni.

Po przerwie odbędą się panele, których uczestnicy w grupach dyskutować będą nad najważniejszymi tematami dotyczącymi Statutu 2.0, m.in: organami, organizacją i zarządzaniem uczelnią; zależnością między strukturą szkoły wyższej a zarządzaniem badaniami naukowymi; sprawami pracowników, w tym awansami naukowymi; zarządzaniem kształceniem na uczelni; proceduralnym aspektom prac nad statutem i regulaminami oraz sprawom majątkowym i finansowym uczelni.

Miejscem obrad będzie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej. Otwarcie w poniedziałek, 18 lutego, o godzinie 9:30. Godzinę wcześniej rozpocznie się rejestracja uczestników. Debata będzie transmitowana na stronie nkn.gov.pl  oraz www.p.lodz.pl/pl.

MK

Źródło: PŁ

Szczegółowy program debaty akademickiej w Politechnice Łódzkiej

Informacje logistyczne

Dyskusja (0 komentarzy)