Aktualności
08 Grudnia
Źródło: energetyka.wnp.pl/
Opublikowano: 2017-12-08

innogy Stoen Operator rozpoczyna współpracę z PWr

W ramach nawiązanego partnerstwa pracownicy i studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej będą wspierali innogy Stoen Operator w opracowywaniu narzędzi do poprawy niezawodności sieci, a także jej optymalizacji. Umowa obejmuje wzajemne wsparcie merytoryczne, naukowe oraz technologiczne.

innogy Stoen Operator, warszawski Operator Systemu Dystrybucyjnego,  rozpoczęła współpracę z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Dzięki podpisanemu porozumieniu będzie możliwa realizacja wspólnych projektów poprawiających funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej. Obejmą one analizę danych pochodzących z systemu AMI pod kątem bilansowania sieci niskiego napięcia, szacowania strat, wyjaśniania przyczyn i miejsc powstawania różnic bilansowych, automatyzacji sieci, przyłączania odnawialnych źródeł energii oraz innowacji w sieciach dystrybucyjnych.

– Wierzymy, że współpraca z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej zaowocuje wieloma udanymi projektami. Nasze Partnerstwo pozwoli na wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń, a studentom umożliwi zdobywanie nowych umiejętności i praktyk poprzez korzystanie z naszej infrastruktury, danych i biznesowego know-how. W ten sposób chcemy przybliżyć młodym ludziom specyfikę pracy w naszej firmie i kreować przyszłą, wykwalifikowaną kadrę – mówi Robert Stelmaszczyk, prezes Zarządu innogy Stoen Operator.

– Naszym zdaniem współpraca z firmą innogy Stoen Operator da szansę studentom Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na realizację ciekawych prac dyplomowych, wynikających bezpośrednio z zapotrzebowania rynku, natomiast pracownikom naszego wydziału na realizację, wspólnie z innogy Stoen Operator, prac badawczo-rozwojowych oraz wzajemne wsparcie merytoryczno-praktyczne – uważa Marcin Habrych, zastępca kierownika Katedry Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.

Umowa pomiędzy innogy Stoen Operator a Politechniką Wrocławską została zawarta na czas nieokreślony.

Milena Rusin

Dyskusja (0 komentarzy)