Aktualności
Sprawy nauki
27 Października
Opublikowano: 2017-10-27

Innowacje rozwiną możliwości bloków energetycznych

Innowacyjne rozwiązania i technologie pozwolą dostosować polskie bloki energetyczne do nowych wyzwań. Dzięki zaprezentowanemu przez NCBR programowi „Bloki 200+” najlepsze projekty mogą otrzymać nawet ok. 90 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowało dla branży energetycznej program „Bloki 200+”. Jego celem jest opracowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych, które pozwolą dostosować bloki energetyczne do zmieniających się warunków eksploatacji i nowych wyzwań związanych z pracą krajowego systemu elektroenergetycznego.

„Bloki 200+” to inicjatywa Zespołu ds. nowych technologii wytwarzania energii NCBR. Program będzie realizowany w nowatorskiej formule – zamiast finansowania badań w postaci udzielania grantów na pojedyncze projekty, utworzony zostanie kompleksowy program badawczy. Obejmie on portfolio projektów, które przyczynią się do realizacji głównego celu programu tj. rozwiązania problemu lub zaspokojenia potrzeby konkretnego odbiorcy, poprzez zapewnienie rozwiązania technologicznego, które dziś nie jest jeszcze dostępne na rynku.

– Sektor elektroenergetyczny jest krytyczny dla rozwoju polskiej gospodarki. Kluczowa rola, którą odgrywa zasilając odbiorców w całym kraju, w tym tak ważnych jak szpitale, szkoły i zakłady pracy, oznacza konieczność wyjścia naprzeciw nowym wyzwaniom, wśród których najważniejsze to rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrastający udział energii ze źródeł odnawialnych. Program „Bloki 200+” pozwoli sfinansować projekty zwiększające stabilność pracy systemu i pozwalające mu elastycznie dostosować swoją pracę do warunków mogących wystąpić w przyszłości – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Program „Bloki 200+” to kolejna, po programie PBSE (Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego), inicjatywa NCBR mająca na celu wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizowanych w obszarze energetyki. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki naukowe, mikroprzedsiębiorstwa, firmy z sektora MŚP, a także duże przedsiębiorstwa, indywidualnie lub w konsorcjach. Wyłączone z możliwości aplikowania są jedynie podmioty związane kapitałowo z wytwórcami energii elektrycznej, a także te, które już wcześniej uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych na realizację celów związanych z modernizacją bloków energetycznych.

– Po raz kolejny inwestujemy w projekty B+R, których realizacja oznaczać będzie korzyści dla całej gospodarki. Szukamy rozwiązań innowacyjnych, a przy tym niewymagających szczególnie wysokich nakładów inwestycyjnych. Zależy nam na efektywnym wykorzystaniu możliwości istniejących bloków i projektach pozwalających ograniczyć wysokość nakładów na ich modernizację i dalszą eksploatację – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą zostać zrealizowane do końca pierwszego kwartału 2021 r. Nabór wniosków w programie ruszy jeszcze w tym roku.

Więcej informacji na stronie www.ncbr.gov.pl

Dyskusja (0 komentarzy)