Aktualności
Sprawy nauki
15 Października
Opublikowano: 2021-10-15

Instytut Agrofizyki PAN w EPNOE

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dołączył do European Polysaccharide Network of Excellence. To czwarta instytucja akademicka z Polski, która została członkiem EPNOE. 

European Polysaccharide Network of Excellence to stowarzyszenie non-profit promujące badania, edukację i transfer wiedzy między środowiskiem akademickim, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim we wszystkich dziedzinach związanych z nauką i technologią polisacharydów. Powstało pod koniec 2007 roku. Skupia obecnie podmioty z 16 państw, w tym z Polski.

Do sieci dołączył ostatnio Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, reprezentujący Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Głównym obszarem badań jednostki kierowanej przez prof. Artura Zdunka jest wieloskalowa struktura i mechanika roślin, ze szczególnym uwzględnieniem polisacharydów ściany komórkowej roślin i białek arabinogalaktanowych (AGP), ich budowy i funkcji w ścianach komórkowych oraz właściwości w roztworze. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości owoców i warzyw, waloryzacja odpadów/produktów ubocznych oraz pozyskanie nowych bioproduktów do zastosowań spożywczych i niespożywczych. MMB bada strukturę i funkcjonalność polisacharydów ściany komórkowej, takich jak pektyny, hemiceluloza i celuloza z owoców i warzyw, innych roślin, odpadów lub mikroorganizmów.

Lubelski Instytut jest czwartą instytucją naukową z Polski będącą członkiem EPNOE. Wcześniej do stowarzyszenia przystąpiły: Wydział technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą tej ostatniej uczelni dr hab. Janusz Kapuśniak pełni w tej kadencji funkcję wiceprezydenta EPNOE ds. edukacji.

MK, źródło: IA PAN

Dyskusja (0 komentarzy)