Aktualności
Sprawy nauki
11 Marca
Opublikowano: 2021-03-11

Inventorum łączy naukę i biznes

Wdrożenie innowacji najczęściej wymaga poniesienia dużych nakładów finansowych, przedsiębiorstwa dążą więc do minimalizacji ryzyka związanego z inwestycją. Podejmowanie decyzji biznesowych ułatwia Inventorum – bezpłatna platforma gromadząca i przetwarzająca dane o projektach naukowych.

Platforma Inventorum została opracowana przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w konsorcjum z Akademią Leona Koźmińskiego. Gwarantuje ona stały i bezpieczny dostęp do cyfrowych zasobów informacyjnych zarówno przedstawicielom świata nauki, jak i biznesu. Inventorum pomaga lepiej rozpoznać potencjał i potrzeby przedsiębiorstw w zakresie korzystania z wyników prac badawczych. Naukowcom z kolei umożliwia znalezienie obszarów innowacyjności, które mogą być potencjalnie opłacalne dla zespołów badawczych. Dzięki Inventorum ośrodki naukowe zyskują możliwość znalezienia odpowiednich partnerów gospodarczych, którzy pomogą efektywnie skomercjalizować ich pracę. Platforma ułatwia też ocenę potencjału intelektualnego danego przedsiębiorstwa.

Liczba projektów dostępnych w Inventorum stale wzrasta. Obecnie jest ich już ponad 60 tys. To cenne źródło informacji dla wszystkich badaczy, którzy chcą realizować projekty naukowe wychodzące naprzeciw potrzebom rozwoju gospodarczego. Inventorum ma usprawnić proces komercjalizacji wyników badań. Przedsiębiorcom natomiast nasze narzędzie umożliwia znalezienie wiarygodnego partnera, który pomoże im wdrożyć innowację, odpowiadającą na potrzeby rynku– mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Inventorum to nowoczesne narzędzie, które za pomocą inteligentnych algorytmów, łączy naukowców z przemysłem i biznesem. Platforma wykorzystuje zaawansowane metody przetwarzania danych oraz uczenia maszynowego. Zawiera rozbudowane informacje o projektach, organizacji, marketingu oraz produktach i procesach. W bazie dostępne są także dane o patentach, prawach ochronnych i konferencjach. Inventorum umożliwia przeszukiwanie wielojęzycznych baz projektów i innowacji.

Platforma dostępna jest w wersji polskiej i angielskiej na stronie: www.inventorum.opi.org.pl. W serwisie  zarejestrowali się już naukowcy z prawie 4600 instytucji naukowych z całego świata.

źródło: OPI PIB

Inventorum

 

Dyskusja (0 komentarzy)