Aktualności
Sprawy nauki
28 Października
Opublikowano: 2019-10-28

IWIS 2019 – Sukces Sieci Badawczej Łukasiewicz

Najlepszy rodzimy wynalazek, 4 platynowe, 4 złote, 2 srebrne i 3 brązowe medale otrzymały instytuty podczas pierwszego wspólnego wystąpienia Sieci Badawczej Łukasiewicz na 13. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS.

Wystawa IWIS, organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Podczas wystawy IWIS prezentowane są osiągnięcia już zastosowane w praktyce, jak i te, które oczekują na wdrożenie. Nagrody przyznawane są w 12 kategoriach, od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań z obszaru medycyny.

16 października w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbyło się wręczenie nagród.

Nagrodę IWIS 2019 dla najlepszego polskiego wynalazku – Special Award SPWiR Best Domestic Invention otrzymał Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej za „Zastosowanie magnetronu cylindrycznego w procesach hybrydowych azotowania i PVD autorstwa dra inż. Marka Betiuka oraz Zbigniewa Łatasia.

Medale Platynowe, przyznawane za najlepsze wynalazki w poszczególnych kategoriach tematycznych, otrzymały:

Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych za wynalazek „Mata włóknista do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych” autorstwa zespołu w składzie: dr hab. Krystyna Wrześniewska-Tosik, prof. Łukasiewicz IBWCh, mgr inż. Tomasz Mik, Michalina Pałczyńska, dr Ewa Wesołowska, mgr inż. Tomasz Kowalewski, Dariusz Dębiec;

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytutu Maszyn Rolniczych za wynalazek „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu” autorstwa zespołu w składzie: dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR; mgr inż. Tomasz Szulc, mgr inż. Marek Szychta, mgr inż. Michał Zawada, mgr inż. Rafał Kamprowski, dr inż. Jacek Wojciechowski, mgr inż. Roman Rogacki, inż. Antoni Stolarski, mgr inż. Radosław Sokołowski, mgr inż. Andrzej Panasiuk, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR; mgr inż. Adrian Smela, mgr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Maciej Ciechanowski;

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego za wynalazek „BAMSHOES dziecięce obuwie zdrowe, wygodne i trwałe” autorstwa dr inż. Katarzyny Ławińskiej oraz zespołu w składzie: dr Wioleta Serweta, dr inż. Dorota Gendaszewska, mgr inż. Izabella Jaruga, mgr Katarzyna Sieczyńska, mgr inż. Sebastian Decka, mgr inż. Dominik Woźnicki, dr Nataliia Popovych;

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za wynalazek „Autonomous Air Defense Combat (Autonomiczny System Bojowy Obrony Powietrznej ASBOP – PERKUN)” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Adam Aftyka, mgr inż. Adam Andrzejuk, mgr inż. Rafał Czupryniak, mgr inż. Łukasz Dudek, mgr inż. Sławomir Kapelko, mgr inż. Piotr Kociel, mgr inż. Sebastian Pawłowski, Janusz Noga, Mirosław Iwaćkowski, Paweł Zawada, Michał Jasiński, Mariusz Lubaszka.

Medale Złote otrzymały:

Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za wynalazek „Kompozyt ceramiczny na bazie dwuborku cyrkonu o właściwościach luminescencyjnych i sposób jego wytwarzania” autorstwa zespołu w składzie: dr inż. Annamaria Naughton – Duszova, dr inż. Aleksandra Dubiel, dr inż. Jolanta Laszkiewicz-Łukasik, mgr inż. Marcin Podsiadło;

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za „Remotely Controlled Portable Tyre Puncturing Device (R-TPD) (Zdalnie sterowane urządzenie do przebijania opon (R-TPD)” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Adam Wołoszczuk, mgr inż. Mateusz Maciaś, mgr inż. Jakub Główka, mgr Agnieszka Sprońska;

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej za „Zastosowanie magnetronu cylindrycznego w procesach hybrydowych azotowania i PVD” autorstwa dr. inż. Marka Betiuka oraz Zbigniewa Łatasia oraz za wynalazek „Kompozytowa powłoka stopowa Ni-B/B” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Anna Mazurek, mgr inż. Grzegorz Cieślak, dr inż. Anna Gajewska-Midziałek, mgr inż. Katarzyna Skroban, prof. dr hab. Maria Trzaska, mgr inż. Wojciech Bartoszek.

Medal Srebrny otrzymał Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych za wynalazek „Graphene magnetic field sensor for extreme temperatures / Grafenowy czujnik pola magnetycznego do zastosowań w ekstremalnie szerokim zakresie temperatur” autorstwa dr. inż. Tymoteusza Ciuka.

Brązowe medale otrzymali:

Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego za „An innovative system and method of dosing fuel in a pressure combustion chamber of turbine drives / Innowacyjny układ i sposób dozowania paliwa w ciśnieniowej komorze spalania napędów turbinowych” autorstwa zespołu w składzie: Robert Podgórzak, Włodzimierz Marczenko, dr hab. Stefan Góralczyk, Vitalii Luzianov, Tomasz Golec;

Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL za wynalazek „Innovative «The cooling system of the stator winding of the electric machine» as an integral part of wheel hub motors of electric cars autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Piotr Dukalski, dr inż. Bartłomiej Będkowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka oraz za wynalazek „Storage battery module” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Emil Król, dr hab. inż. Marcin Maciążek, prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka;

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za „The hybrid method of rapid reconstruction or manufacturing personalized machines parts, for modern production lines (Hybrydowa metoda szybkiej rekonstrukcji lub wytwarzania zindywidualizowanych części maszyn, na potrzeby nowoczesnych linii produkcyjnych)” autorstwa dra inż. Macieja Cadera.

JK

(Źródło: IMP-SBŁ)

Dyskusja (0 komentarzy)