Aktualności
Sprawy nauki
01 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-10-01

Jak naukowcy oceniają systemy oceny okresowej?

Jak pracownicy naukowi oceniają systemy oceny okresowej, którym podlegają – sprawdzają badacze ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

W ostatnim czasie sposoby oceniania działalności naukowej są tematem ożywionej dyskusji środowiska akademickiego. Wciąż jednak brakuje danych dotyczących tego, co sami naukowcy sądzą o sposobach oceniania ich pracy. Niewiele wiadomo także o tym, jaki jest związek różnych form oceny okresowej z motywacją do pracy i samopoczuciem naukowców. Postanowili to sprawdzić dr Konrad Kulikowski ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, dr hab. Sylwia Przytuła z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Łukasz Sułkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym celu opracowali anonimową ankietę skierowaną do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych w Polskich instytucjach naukowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, którzy podlegają ocenie okresowej.

Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza, składającego się z krótkiej metryczki i 41 pytań. Pytania dotyczą tego, jak skonstruowany jest system oceny okresowej, któremu podlega respondent, wpływu oceny okresowej na jego pracę i życie prywatne oraz o samopoczucie w pracy i poza nią – tłumaczą inicjatorzy przedsięwzięcia.

W ankiecie pytają m.in. o to czy wyniki oceny okresowej badacza trafnie oddają rzeczywistą jakość jego pracy, czy system oceny okresowej, który występuje w danym miejscu pracy jest sprawiedliwy, a także czy dostarcza on informacji, które można wykorzystać, by podnosić swój poziom naukowy. Wśród poruszanych zagadnień jest także to, czy kryteria oceny okresowej w odpowiednim stopniu uwzględniają wpływ pracy naukowca na społeczeństwo. Badani proszeni są też o ocenę swojego poziomu wypalenia zawodowego.

Autorzy ankiety przekonują, że opracowane na jej podstawie wyniki zostaną w anonimowej formie udostępnione w publicznie dostępnym repozytorium danych badawczych, tak, by mogli z nich korzystać wszyscy zainteresowani, np. inni naukowcy czy władze uczelni. Jak dotąd kwestionariusz wypełniło blisko 900 naukowców reprezentujących różne dyscypliny.

W badaniu można wziąć udział poprzez formularz https://forms.gle/fBHCPU7GBJo4M3xF6.

MK

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Konrad Kulikowski 01.10.2021 15:37

    Zapraszam do udziału w badaniu, w razie pytań zachęcam do kontaktu mailowego:
    kkulikowski(at)san.edu.pl

    Pozdrawiam
    Konrad Kulikowski