Aktualności
Sprawy nauki
10 Września
Opublikowano: 2019-09-10

Jak podnieść widoczność czasopisma w sieci?

Katowice, Kraków, Gdańsk – w tych miastach Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) zorganizuje jeszcze w tym roku bezpłatne spotkania i szkolenia poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych, udostępnianiu treści w otwartym dostępie i licencjom Creative Commons.

Celem projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” jest udostępnienie redaktorom i wydawcom narzędzia do rozpowszechnienia w otwartym dostępie publikacji naukowych. Projekt przewiduje stworzenie, wdrożenie i prowadzenie platformy służącej do przechowywania i udostępniania objętych nim zasobów, a także opracowanie oprogramowania służącego do zarządzania zasobami platformy. Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Na początek na Platformie znajdzie się 300 tys. artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl. Do lipca 2021 roku planowane jest udostępnienie 90 tys. artykułów naukowych (wraz z metadanymi) z ponad 1000 polskich czasopism naukowych. 25 tys. z tych artykułów objętych zostanie otwartymi licencjami, ze wskazaniem na licencje Creative Commons.

Spotkania i szkolenia poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych, udostępnianiu treści w otwartym dostępie i licencjom Creative Commons organizuje na terenie całego kraju Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Najczęściej poruszane w ich trakcie zagadnienia to: procedura przystąpienia do platformy, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, zalety udostępniania treści na platformie oraz – w zakresie wydawania czasopism na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw i prawo autorskie. Spotkania kończą się zawsze sesją poświęconą pytaniom uczestników i case studies. Uczestnicy otrzymują materiały informacyjne dotyczące otwartego dostępu: broszurę dla redakcji i broszurę dla naukowców.

Jeszcze w tym roku planowane są spotkania:

  • 5 listopada w Katowicach
  • 26 listopada w Krakowie
  • 10 grudnia w Gdańsku.

Rejestracji na bezpłatne szkolenia można dokonywać poprzez stronę internetową: www.pppn.icm.edu.pl. Tam też zostaną wkróce zamieszczone daty i miejsca szkoleń na rok 2020.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)