Aktualności
Sprawy nauki
15 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-07-15

Jak publikują prawnicy?

Ponad 13,7 tys. artykułów w czasopismach oraz prawie 2,4 tys. monografii opublikowali prawnicy zatrudnieni w krajowych jednostkach naukowych. Ich aktywność publikacyjną sprawdził Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

To właśnie OPI PIB opracował aplikację SEDN, która posłużyła do trwającej ewaluacji dorobku naukowego. Dane z niej pozyskane stanowią materiał do prowadzenia różnego rodzaju analiz statystycznych. Na ich podstawie można odpowiedzieć na pytanie, np. w jakich czasopismach publikują naukowcy w danej dyscyplinie, w jakich wydawnictwach wydają swoje monografie bądź też na jakich konferencjach prezentują wyniki swoich badań.

Eksperci z OPI PIB przyjrzeli się publikacjom z dziedziny prawa. Z bazy zostały wybrane jednostki naukowe, które zajmują się daną tematyką. Na 33 analizowane podmioty aż 31 stanowiły wydziały szkół wyższych. Oprócz nich analizowano także publikacje Instytutu Nauk Prawnych oraz Instytutu Allerhanda. W analizowanych podmiotach zatrudnione są osoby przypisane głównie do dziedziny nauk prawnych, ale nie tylko. Spośród 2997 osób poddanych ewaluacji 2774 związane z dziedziną nauk prawnych. Pozostałe to m.in. ekonomiści, specjaliści od zarządzania,
historycy czy specjaliści od nauk związanych z bezpieczeństwem.

Z kolei do dziedziny nauk prawnych przypisane były 3 dyscypliny naukowe: prawo, prawo kanoniczne i nauki o
administracji. Dyscyplinę prawo reprezentowało z badanej grupy ponad 95% pracowników naukowych (2657 osób). Ponadto 65 osób specjalizowało się w prawie kanonicznym, a 52 w naukach o  administracji.

W badanym zbiorze było 13 785 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, 2366 monografii, które zostały sprawozdane całościowo oraz 8952 rozdziały opublikowane w 2650 monografiach. Jeśli chodzi o materiały konferencyjne, widzimy, że stanowią one tylko niewielki procent publikacji. Jeśli artykuły i monografie były podane w tysiącach, to materiałów konferencyjnych było zaledwie 54 i pochodziły one z 31 konferencji naukowych – raportuje dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Można przypuszczać, że powodem małej liczby materiałów konferencyjnych było ostre kryterium w ewaluacji. Aby publikacja była sklasyfikowana jako materiał konferencyjny musiała być zamieszczona w bazie Web of Science. Najwięcej materiałów pochodziło z konferencji, która odbywała się w Czechach i dotyczyła prawa finansowego. Na drugim miejscu znajduje się konferencja w Austrii. Jeżeli przyjrzeć się dokładnie artykułom naukowym, to
pierwszą dziesiątkę stanowią wyłącznie polskie czasopisma, które w większości specjalizują się w
zagadnieniach ogólnych z zakresu prawa.

Można powiedzieć, że przedstawiciele nauk prawnych wybierali najczęściej do publikacji swoich artykułów czasopisma o tematyce wybitnie prawniczej, które miały dosyć wysoki prestiż i średnią punktację. Jeśli pojawiły się tu jakieś publikacje, które otrzymały bardzo dużą liczbę punktów, były to czasopisma zagraniczne, przypisane do innych dyscyplin. Niekiedy wręcz spoza dyscyplin związanych z prawem. Natomiast monografie najczęściej publikowane były w  wydawnictwach wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawniczych lub były wydawane w wydawnictwach uczelnianych – podsumowuje Jacek Drogosz z OPI PIB.

Więcej na temat analizy piśmiennictwa prawniczego w najnowszym odcinku Akademii OPI PIB.

MK, źródło: OPI PIB

Dyskusja (0 komentarzy)