Aktualności
Sprawy nauki
05 Lutego
Źródło: www.kpk.gov.pl
Opublikowano: 2019-02-05

Jak rozliczyć projekt w Horyzoncie 2020?

Poradnik z cyklu: co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt w Horyzoncie 2020 przygotował i udostępnił Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

„Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020 to uaktualnione wydanie poradnika dotyczącego kwestii finansowych i prawnych w projektach Programu Horyzont 2020. Publikacja przygotowana została z myślą o wsparciu beneficjentów Horyzontu 2020 w opracowywaniu budżetów projektów, a także ich rozliczaniu. Nowe wydanie (poprzednie ukazało się w grudniu 2015 roku) uzupełnione zostało o istotne informacje o zmianach, jakie nastąpiły w przeciągu ostatnich trzech lat. Z pewnością najważniejszą z nich i budzącą największe zainteresowanie beneficjentów jest wprowadzenie możliwości wypłacania w H2020 dodatków do wynagrodzeń w wysokości takiej, jak to się dzieje przy realizacji projektów krajowych. W poradniku opisane są zasady, na jakich mogą być wypłacane takie dodatki. Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie kosztu jednostkowego dla rozliczania faktur wewnętrznych oraz miesięcznego systemu wyliczania stawki godzinowej, który może być używany obok systemu stawki godzinowej wyliczanej na bazie zakończonego roku obrotowego. Poradnik uwzględnia także zmianę serwisu zawierającego narzędzia pozwalające na zarządzanie projektami, w którym publikowane są również ogłoszenia konkursowe oraz informacje na temat Horyzontu 2020. Wskazano, że dotychczasowy Participant Portal został zastąpiony serwisem Funding & Tenders Portal, który przeznaczony jest dla uczestników programów, a także przetargów zarządzanych przez Komisję Europejską oraz inne instytucje UE.

W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w dokumentach opublikowanych przez Komisję Europejską: umowie grantowej (Model Grant Agreement), umowie grantowej z komentarzami (Annotated Model Grant Agreement-AGA) oraz innych poradnikach i materiałach informacyjnych zamieszczonych na stronach Funding & Tenders Portal.

Ponad stustronicowy poradnik „Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020. Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt w H2020” można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Barbara Trammer, ekspert KPK PB UE

Dyskusja (0 komentarzy)