Aktualności
Sprawy nauki
19 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-19

Jak zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Europie? Koncepcja instytutów badawczych EU-LIFE

Tylko badania oparte na odkryciach, osadzone w silnym systemie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, przyniosą Europie trwałe i szybkie rozwiązania problemów zdrowotnych. To konieczne i niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli Europy – napisali w swym stanowisku członkowie międzynarodowego konsorcjum EU-LIFE, w tym Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Konsorcjum, zrzeszające 14 czołowych europejskich instytutów z dziedziny nauk o życiu, przedstawiło koncepcję koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i przygotowania Europy na kolejne kryzysy zdrowotne. Stanowisko wypracowano w oparciu o wnioski wyciągnięte z trwającej pandemii COVID-19. Jak zaznaczono, dramatycznie uwidoczniła ona, jak podatne na zagrożenia jest bezpieczeństwo zdrowotne w Europie. Podkreślono, że zdrowie i dobre samopoczucie obywateli Starego Kontynentu wymaga długoterminowej wizji i lepszej współpracy między krajami, co docelowo pozwoli lepiej przygotować się i reagować na przyszłe potencjalne zagrożenia i kryzysy zdrowotne.

„Tylko badania oparte na odkryciach, osadzone w silnym systemie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, przyniosą Europie trwałe i szybkie rozwiązania problemów zdrowotnych. To konieczne i niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli Europy” – czytamy w dokumencie.

Jego autorzy zaznaczyli, że wieloletnie ramy finansowe UE muszą w większym stopniu koncentrować się na bezpieczeństwie zdrowotnym i wzmocnić jego podstawy. Choć ostatni wniosek Komisji Europejskiej uwzględnia powyższe postulaty, to dla członków EU-LIFE oczywiste jest, że przyznane fundusze są niewystarczające, aby dokonać pilnych inwestycji w badania naukowe i innowacje, które są potrzebne do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego. Przedstawiciele konsorcjum wzywają więc do bardziej zintensyfikowanej współpracy, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym, w zakresie badań i innowacji, infrastruktury, interoperacyjności danych, doradztwa naukowego oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

– Aby zabezpieczyć bezpieczeństwo zdrowotne obywateli Europy, państwa członkowskie UE muszą zwiększyć inwestycje w programy badawczo-rozwojowe wysokiego ryzyka oraz wesprzeć przemysł farmaceutyczny. Łącząc tylko te dwa aspekty, możemy skutecznie zaspokoić potrzeby medyczne obywateli Europy – zauważa René Medema, przewodniczący EU-LIFE i dyrektor Holenderskiego Instytutu Onkologii.

– Za każdym razem, gdy pojawia się nowy globalny kryzys, wszyscy szukamy rozwiązań w nauce, ponieważ wiemy, że istniejące rozwiązania dotyczące poprzednich kryzysów, jak np. AIDS, wynikają z badań opartych na odkryciach. Dlatego wzywamy Radę Europejską do wsparcia budżetu programu „Horyzont Europa” i zapewnienia niezbędnych zasobów do prowadzenia badań opartych na odkryciach – dodaje Marta Agostinho, koordynator EU-LIFE.

Konsorcjum EU-LIFE zrzesza instytuty badawcze, których misją jest wspieranie i umacnianie europejskiej doskonałości naukowej. Realizuje ideę odpowiedzialnej nauki, m.in. poprzez promowanie integracji różnorodnych środowisk naukowych, wspieranie równowagi płci i rozwoju kariery naukowców oraz rzetelną ocenę jakości badań. Konsorcjum zrzesza czołowe instytuty badawcze, cieszące się również międzynarodową sławą dzięki wysokiej jakości prowadzonych badań, szerokiemu transferowi wiedzy i rozwijaniu talentów. Od momentu założenia, tj. od 2013 r., EU-LIFE jest ważnym uczestnikiem europejskiej polityki naukowej oraz szeroko pojętego dialogu politycznego krajów Unii Europejskiej. Członkami EU-LIFE są:

 • Center for Genomic Regulation (CRG, Hiszpania)
 • Central European Institute of Technology (CEITEC, Czechy)
 • European Institute of Oncology (IEO, Włochy)
 • Flanders Institute For Biotechnology  (VIB, Belgia)
 • Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI, Szwajcaria)
 • Institut Curie (Francja)
 • Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM, Finlandia)
 • Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC, Portugalia)
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularneji Komórkowej w Warszawie, MIBMiK
 • Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association (MDC, Niemcy)
 • Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (CeMM, Austria)
 • The Babraham Institute (BI, Wielka Brytania)
 • The Netherlands Cancer Institute (NKI, Holandia)
 • The University of Copenhagen Biotech Research & Innovation Centre (BRIC, Dania)

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie jest jedyną polską publiczną instytucją badawczą utworzoną na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Dedykowana ustawa zapewnia Instytutowi szczególny status i niezależność. Misją MIBMiK jest wspieranie ambitnych naukowców każdej narodowości, którzy kierowani pasją prowadzą najwyższej jakości badania, mające na celu szeroko rozumiany rozwój społeczny. MIBMiK to jeden z najnowocześniejszych instytutów badawczych w Polsce posiadający najwyższą kategorię naukową A+, która przyznawana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie oceny parametrycznej jednostek naukowych. Prowadzone w Instytucie badania
w dziedzinie bioinformatyki, inżynierii białek, biologii strukturalnej, biologii komórki, neurobiologii, neurodegeneracji i genomiki rozwoju, cieszą się międzynarodowym uznaniem. Od stycznia 2020 r. MIBMiK jest członkiem konsorcjum EU-LIFE.

MK

Stanowisko EU-LIFE

Dyskusja (0 komentarzy)