Aktualności
Sprawy nauki
16 Maja
Źródło: PK
Opublikowano: 2017-05-16

Jest przewodniczący Centralnej Komisji

16 maja prof. inż. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej został na mocy ustawy o stopniach i tytule naukowym, znowelizowanej w kwietniu br., powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Funkcję tę będzie pełnił do 2020 roku.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak ma duże doświadczenie organizacyjne. W macierzystej uczelni pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej. Przez dwie kadencje był prorektorem, a przez kolejne dwie rektorem Politechniki Krakowskiej (2008-2016). Jest też przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, a także Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Prowadzi badania w zakresie konstrukcji i materiałów, szczególnie nad budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi oraz wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych. Prof. Furtak opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym książkę Mosty zespolone oraz trzy podręczniki dla studentów. Jest też autorem lub współautorem ok. 70 projektów budowy oraz modernizacji i remontów obiektów technicznych, głównie mostów.

Pierwsze posiedzenie Prezydium Centralnej Komisji obecnej kadencji zaplanowano na 29 maja. Wskutek przedłużającego się wakatu na stanowisku przewodniczącego CK powstały zaległości w procedowaniu wielu postępowań awansowych, zwłaszcza profesorskich. Nowy przewodniczący będzie musiał uporać się z tym problemem.

(P)

Dyskusja (0 komentarzy)